Vítejte na nové verzi stránek www.namorniplavba.cz

Organizace

podniku vycházela z

a)     obecných principů organizace podle celostátních zásad

b)     ze specifik podniku, vyplývajících ze

- statutu mezinárodní akciové společnosti, zejména v prvé fázi 1959-1966, kdy v podniku měl zastoupení zahraniční čínský partner a po roce 1990, kdy došlo k obnovení funkce akciové společnosti a zejména po privatizaci v roce 1992, kdy do statutárních orgánů vstoupili zástupci nových majitelů

- specifiky podnikání v námořní dopravě, který se odrážel především v organizaci  provozních útvarů a styku ústředí s provozními jednotkami – loděmi

© 2004-2014 Zdeněk Bastl | tvorba webu www.efektivita.cz