Vítejte na nové verzi stránek www.namorniplavba.cz

Dceřinné společnosti

Po roce 1990 začal podnik měnit způsob řízení s cílem racionalizovat jednotlivé činnosti a zvýšit efektivnost materiálních, personálních a finančních zdrojů.
S cílem decentralizovat a diverzifikovat činnost ústředí byla měněna organizace jednotlivých útvarů a přikročeno ke zřizování dceřinných společností v tuzemsku i zahraničí se samostatnou právní subjektivitou, umožňující pružnější rozhodování v operativních záležitostech se zachováním koncepčních rozhodnutí na vedení podniku.


Přehled majetkových účastí ČNP
ČNP

ups.zákl.kapitál

podíl

název


zal.

od


země

sídlo


měna

hodnota

v %
dceřinné společnosti


tuzemsko


COS-

SERVIS

920313

1993


ČR

Praha100

100,00

C.O.S.

CREW MANAGENENT

950510

1995


ČR

Praha100

100,00
zahraničíINTRASPED

460509

1962


Anglie

Londýn


Lstg

4900

49,00

C.O.S.

BULK

911223

1993


Anglie

Londýn


Lstg

10000

99,90

C.O.S.

SUN

921124

1992


Malta

La Valletta


M lira

500

99,98

C.O.S.

STAR

921124

1992


Malta

La Valletta


M lira

500

99,98

C.O.S.

MOON

930626

1993


Malta

La Valletta


M lira

500

99,98

C.O.S.

MARS

940930

1994


Malta

La Valletta


M lira

500

99,98

C.O.S.

VENUS

960626

1996


Malta

La Valletta


M lira

500

99,98

C.O.S.

NEPTUNE

961015

1996


Malta

La Valletta


M lira

500

90,00

C.O.S.

MERCURY

961218

1996


Malta

La Valletta


M lira

500

90,00

C.O.S.

URANUS

961218

1996


Malta

La Valletta


M lira

500

90,00

C.O.S.

PLUTO

961218

1996


Malta

La Valletta


M lira

500

90,00

C.O.S.

SATURN

970000

1997


Malta

La Valletta


M lira

500

90,00


ARNEB SHIPPING

960527

1996


Kypr

Nicosia


K libra

1000

99,90


TRICOLOR HOLDING

960829

1996


Kypr

Nicosia


K libra

1000

99,90


DENEB SHIPPING

970000

1997


Kypr

Nicosia


K libra

1000

99,90


RASTABAN SHIPPING

970000

1997


Kypr

Nicosia


K libra

1000

99,90


název


loď

předmět činnosti

dceřinné společnostituzemskoCOS-

SERVIS


tech.-hosp.provoz, tuz.nemovitý majetek

C.O.S.

CREW MANAGENENT


zabezpečování obsazení lodí posádkami

zahraničí
INTRASPED


obchodní činnost-námořní aktivity

C.O.S.

BULK


obchodní činnost-námořní aktivity

C.O.S.

SUN

Vítkovice II.

nákup,prodej,provoz,nájem,registrace lodí

C.O.S.

STAR

Svitava

nákup,prodej,provoz,nájem,registrace lodí

C.O.S.

MOON

Beskydy

nákup,prodej,provoz,nájem,registrace lodí

C.O.S.

MARS

Šumava

nákup,prodej,provoz,nájem,registrace lodí

C.O.S.

VENUS

Třinec, Hus

nákup,prodej,provoz,nájem,registrace lodí

C.O.S.

NEPTUNE

Košice II.

nákup,prodej,provoz,nájem,registrace lodí

C.O.S.

MERCURY

Tatry

nákup,prodej,provoz,nájem,registrace lodí

C.O.S.

URANUS

Labe

nákup,prodej,provoz,nájem,registrace lodí

C.O.S.

PLUTO

Dunaj

nákup,prodej,provoz,nájem,registrace lodí

C.O.S.

SATURN

Žižka, Holý, Želivský

nákup,prodej,provoz,nájem,registrace lodí


ARNEB SHIPPING

Slapy

nákup,prodej,provoz,nájem,registrace lodí


TRICOLOR HOLDING


aktivity spojené převážně s nám.podnikáním


DENEB SHIPPING

Orava II.

nákup,prodej,provoz,nájem,registrace lodí


RASTABAN SHIPPING

Lipno

nákup,prodej,provoz,nájem,registrace lodí
© 2004-2014 Zdeněk Bastl | tvorba webu www.efektivita.cz