Vítejte na nové verzi stránek www.namorniplavba.cz

COS-servis

Jako první byla zřízena společnost s ručením omezeným COS-servis, které byla předána oblast technicko-hospodářské správy včetně autoprovozu a hospodaření s tuzemskými nemovitostmi.


Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného Obvodním soudem pro Prahu 1 ~ oddíl C., vložka 9755


Den zápisu: 21. května 1992


Obchodní jméno: COS - servis, s.r.o.

Sídlo: Praha.10-Strašnice, Počernická 168


Identifikační číslo: 45 27 77 11

Právní forma: Společnost s ručením omezeným


Předmět podnikání:

a)     ubytování v soukromí (pronájem bytů včetně poskytování souvisejících služeb)

b)      koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

c)      provozování realitní kanceláře

d)     provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování

e)     veřejná i neveřejná silniční motorová doprava vnitrostátní i mezinárodní

f)        organizační zabezpečení provozu a údržby bytových a nebytových prostor

g)     inženýrská činnost v oblasti investiční výstavby

h)     provozování cestovní kanceláře


Statutární orgán - jednatel:


Jednatel:

Zdeněk Bastl (1993-1996),

Jindřich Benc (1997),

Václav Dobeš (1997),

Stanislav Vrtiška (1997-2005)

Jednatel společnosti je oprávněn jednat jménem společnosti.


Prokura:

Jiří Kostkan, Milan Houžvička,

jedná za společnost jako prokurista se samostatnou prokurou bez oprávnění zcizovat nemovitosti společnosti a zatěžovat je

podepisuje za společnost tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis s dodatkem označujícím prokuru ("pp")


Dozorčí rada:

předseda

Miluše Hladíková,

členové

Miroslav Fišer, František Vacek, Jaroslav Čižinský, Eva Nápravníková, Pavel Trnka, Kamil Pavlíček, Ivan Kroupa, Miroslav Winkler, Hana Moškonová


Společníci

Československá námořní plavba,m.a.s. Praha 10, Počernická 168


Výše vkladu každého společníka a rozsah splacení:

Vklad: 100 000,- Kč

Splaceno: 100 %


Základní jmění:

100 000,- Kč


Ostatní skutečnosti:!

Sepsání zakladatelské listiny 13.3.1992


Rozhodnutím jediného společníka byla společnost ke dni 18.2.2005 zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. V rejstříku zapsán jako den zrušení 10.9.02005


Společnost byla ve 100% vlastnictví ČNP, jejíž představenstvo představovalo valnou hromadu společnosti a jíž byla jmenována i dozorčí rada. Základní koncepce byla stanovena představenstvem a promítnuta do smluvních dokumentů, které upravovaly základní vztahy v oblasti majetkové, personální i finanční.


1)     péče o tuzemský majetek

COS-servisu byl svěřen do správy tuzemský majetek, který představoval

a)     administrativní budova ČNP v Počernické ulici

b)     lodní sklad ve Štěchovicích (zde pečoval pouze o stav objektu, vlastní skladovací činnost spadala pod technický úsek, zásobovací oddělení)

c)      bytový objekt ve Stodůlkách ( 40 vybavených bytů, které byly pronajímány především cizincům, fitcentrum)

d)     rekreační středisko ve Smolných Pecích u Karlových Varů (s kapacitou cca 40-50 lůžek, včetně přípravy jídla a nápojů)

e)     sociální byty na Spořilově a v Podvinném mlýně (po 20 bytech, které byly později převedeny do osobního vlastnictví))

a kde zabezpečoval jejich provoz, údržbu, opravy a úpravy, a pronájem kancelářských, bytových i nebytových prostor .

2)     technicko hospodářská správa

COS-servis zajišťoval pro ústředí vybavení kanceláří nábytkem, zařízením a kancelářskou technikou, staral se o jejich provoz, údržbu a opravy a zajišťoval potřebné kancelářské materiály a potřeby, střežení budovy, telekomunikace, poštu  apod

3)     autoprovoz

COS-servis spravoval celý autopark ČNP, osobní auta pro vedoucí pracovníky, nákladní auta a dodávky pro zásobování ústředí a lodí a autobusy pro střídání posádek

4)     cestovní kancelář

činnost byla zaměřena především na oblasti, spojené s mořem (zajišťování jízdenek na trajekty, cestování na jachtách apod.)

5)     obchodní činnost

byla zaměřena především na obstarávání potřeb pro ústředí (např.nákup potřeb pro reprezentaci a propagaci apod.)

6) výrobní činnost

zaměřená na stavební výrobu, včetně podílu na výstavbě bytů pro SBD a činnost na úseku využívání technologií a materiálů, používaných na námořních lodích


K těmto činnostem používal COS-servis vlastní pracovníky v trvalém stavu, pracovníky lodí čerpající náhradní volno nebo čekající na nalodění i cizí organizace na smluvním základě.


Finanční vztah k mateřské organizaci byl dán především smlouvou o pronájmu nemovitého majetku, kde nájemné bylo hrazeno z výsledku hospodaření s těmito nemovitostmi. Společnost měla vlastní účetnictví, personální a mzdovou agendu a odváděla příslušné daně finančnímu úřadu. O své činnosti podávala pravidelné zprávy managementu ČNP a dozorčí radě a konečný výsledek byl auditován a projednán na valné hromadě.


Hospodářský výsledek      


rok

1993


 

1994


 

1995


 

1996


 

1997


 

1998


 

1999
      


mil.Kč

-2,788


 

0,441


 

0,467


 

1,083


 

1,033


 

1,041


 

0,009
Společnost zaměstnávala 20-30pracovníků a s výjimkou prvního roku (kde byl kladný výsledek ovlivněn přeceněním majetku dle obecných celostátních předpisů) byla vždy zisková a nájemným placeným mateřské organizaci přispívala k jejím hospodářským výsledkům.

Po prodeji všech lodí se aktivity této společnosti staly základním zdrojem financování ČNP a její činnost  byla začleněna do struktury ČNP a v roce 2005 zrušena likvidací.


© 2004-2014 Zdeněk Bastl | tvorba webu www.efektivita.cz