Vítejte na nové verzi stránek www.namorniplavba.cz

COS Crew Management

V roce 1994 došlo k podstatné změně pracovně právních vztahů námořníků zaměstnaných na zahraničních lodích, registrovaných dceřinými společnostmi ČNP na Maltě Pro tyto společnosti byly Odborovým svazem námořníků dojednány nové kolektivní smlouvy, tzv. systém kontraktního nalodění. K podstatným změnám došlo rovněž v českém zákoníku práce. V souvislosti s tím vznikla potřeba uspořádat nově celý proces střídání posádek na lodích.

Byla založena druhá tuzemská společnost, zaměřená na zajišťování a přípravu posádek pro námořní lodě a organizaci jejich střídání.


Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 37333


Datum zápisu: 10.května 1995


Obchodní firma: C.O.S. - CREW MANAGEMENT s.r.o.

Zapsáno: 10.května 1995

Sídlo: Praha 1O, Počernická 168, PSČ 100 00


Identifikační číslo: 636 66 219

Právní forma: Společnost s ručením omezeným

    

Předmět podnikání:

a) konzultační činnost pro uchazeče o zaměstnání v oblasti námořní dopravy

b) obstaravatelská činnost v oblasti přípravy námořních posádek

c) činnost organizačních a ekonomických poradců

d) vedení personální agendy

e) vedení účetnictví

f) výkon zprostředkování zaměstnání za úhradu na námořních lodích

g) konzultační činnost pro uchazeče o zaměstnání v domácnostech a v hotelových a restauračních zařízeních

h) obstaravatelská činnost v oblasti cestovního ruchu


Statutární orgán - jednatel:


Jednatel:

Ctirad Pacák (1995-2000)

Oldřich Petrůj (1995-1997)

Za společnost jedná ve všech věcech samostatně jednatel.

Za společnost se podepisuje tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis.


Prokura:

Josef Adamec

Za společnost prokurista podepisuje tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis s dodatkem označujícím prokuru.


Dozorčí rada:

Jiří Chudoba, Pavel Hrach, Miluše Hladíková, Anna Procházková, Hana Moškonová, Miroslav Winkler


Společníci:

 Česká námořní plavba a.s.

 Praha 1O, Počernická 168, PSČ 100 00

 Vklad: 100 000,- Kč

 Splaceno: 100 %


Základní kapitál: 100 000 Kč


Vymazáno: 29.prosince 2000


Společnost byla ve 100% vlastnictví ČNP, jejíž představenstvo představovalo valnou hromadu společnosti a jíž byla jmenována i dozorčí rada. Základní koncepce byla stanovena představenstvem a promítnuta do smluvních dokumentů, které upravovaly základní vztahy v oblasti majetkové, personální i finanční.


V souvislosti s některými podstatnými změnami v roce 1994

a)     změnami pracovně právních vztahů námořníků zaměstnaných na zahraničních lodích, vlastněných dceřinými společnostmi ČNP na Maltě a Kypru

b)     dojednány nové kolektivní smlouvy podle zvyklostí mezinárodní odborové centrály ITF s kontrakty na jedno nalodění

c)      k podstatným změnám došlo rovněž v českém zákoníku práce, který stimuluje větší mobilitu pracovních sil v zájmu vytvoření skutečného trhu i v této oblasti. .

vznikla potřeba uspořádat nově celý proces střídání posádek na lodích, pro něž platí tato kolektivní smlouva (a z ní odvozené, od českých pracovních).


Přizpůsobení se tomuto trendu otevřelo pro české námořníky i systémovou možnost zaměstnání na cizích lodích s podporou české agentury. V budoucnu nemusejí být v možnostech zaměstnání na námořních lodích odkázáni pouze na velice úzký národní trh pracovních příležitostí (daný jedinou skupinou podniků ČNP). Pokud budou vyhovovat svojí kvalifikací a zejména jazykovými schopnostmi můžeme otevřít cestu i k jiným společnostem. tomu všemu by měla tato společnost COS-Crew Management napomoci.


Byl vybudován registr námořních posádek ve formě v celém námořním světě obvyklé a užívané a odpovídající i příslušným mezinárodním úmluvám, byť Česká republika není přímo členem těchto úmluv a nepřistoupila k nim. Tento registr slouží k systematickému a opakovanému vyhledávání a zajišťování zaměstnání pro námořníky tak, aby jim byla poskytována maximální pomoc v udržení kontinuity zaměstnávání v profesi i při formě opakujících se termínovaných kontraktů. V době vynechávek chceme být schopni poskytovat námořníkům některé další podpůrné placené služby.


Podle mezinárodně standartizované smlouvy o posádkové obsluze námořních lodí "CREWMAN" Standard Crew Management Agreement, v pasáži "Crewing" (= obsazování lodi posádkami) se činnosti agentury zaměřila na:

-         nábor a zprostředkování zaměstnání velitele lodi, důstojníků a členů posádky (možno řešit odděleně),

-         zabezpečení dopravy posádky na loď včetně repatriace,

-         zajištění výcviku posádky,

-         dozor nad výkonností a kvalitou práce posádky na lodi včetně řízení ostatních procesů jako je zabezpečování střídání posádek a plánování obsazení lodi posádkou,

-         zabezpečování výplat mezd posádky,

-         zabezpečování pojištění členů posádky,

-         dohled nad dodržováním discipliny posádky a vyjednávání s odborovými organizacemi,

-         jakékoliv další činnosti v případě potřeby.


Byl zvolen střední typ agentury, které evidují pouze kvalifikované námořníky, kterými na základě smluv o obsazování lodí (Manning Agency Agreement) obsazují lodě smluvních rejdařství. Námořníci jsou zaměstnanci rejdaře a jsou zaměstnáni podle pracovní, respektive kolektivní smlouvy tohoto rejdaře.

To je nejběžnější způsob, plně vyhovující příslušným mezinárodním úmluvám regulujícím tuto činnost. Agentury musejí mít svoje systémy sledování kvality práce jednotlivých členů posádek aby mohly za profesionalitu a pracovní výkon vyslaných námořníků ručit rejdařům, ke kterým je zprostředkovávají, jinak by se svými zájemci neuspěly na trhu práce. touto cestou chce jít i naše agencie.V rámci našich dalších podnikatelských oprávnění zahajujeme program školení pro námořní jachtaře o navigaci, meteorologii, COLREGu, námořních mapách a základech radiokomunikace na VHF pod heslem "Pouze u nás Vás budou učit profesionálové". Zde chceme dát příležitost kvalifikovaným důstojníkům k vedlejšímu výdělku a pro Crew to bude doplňkovým zdrojem příjmu. Po ukončení programu školení našich důstojníků chceme pro tyto komerční účely zkusit využít i naše školící středisko.

Společnost byla ve 100% vlastnictví ČNP, jejíž představenstvo představovalo valnou hromadu společnosti a jíž byla jmenována i dozorčí rada. Základní koncepce byla stanovena představenstvem a promítnuta do smluvních dokumentů, které upravovaly základní vztahy v oblasti majetkové, personální i finanční.


Společnost měla vlastní účetnictví, personální a mzdovou agendu a odváděla příslušné daně finančnímu úřadu. O své činnosti podávala pravidelné zprávy managementu ČNP a dozorčí radě a konečný výsledek byl auditován a projednán na valné hromadě.


Hospodářský výsledek


    


Rok


 

1996


 

1997


 

1998


 

1999    


mil.Kč


 

0,223


 

-0,693


 

0,138


 

0,611
Společnost zaměstnávala 5 až 7.pracovníků a s výjimkou roku 1997 (kde byl výsledek ovlivněn neplacením účtů ze strany Slovenské Plavby Dunajské) se společnost bez problémů samofinancovala a měla i schopnost generovat ziskKoncem roku 2000 byla: C.O.S. - Crew Management prodána podnikatelské skupině Czechoslovak Ocean Shipping, kde zprostředkovává a zajišťuje

a)     zaměstnání celých posádek i jednotlivců na námořních lodích cizích rejdařů

b)     organizuje přípravu pro práci na námořních lodích podle mezinárodních předpisů (kurzy STCW 78/95 a zkoušky k prokázání odborné způsobilosti) v ČR a Polsku)

c)      pro důstojníky nabízí i vzdělávací programy Vysoké námořní školy ve Štětíně, Polsko.


Dále se společnosti podařilo zahájit program zprostředkování práce i pro pomocný hotelový personál na námořní osobní lodi.


Propad kursu USD po roce 2002 velmi drasticky snížil atraktivitu zaměstnání na moři a ztížil práci COS-Crew. Přesto za hlavní současný úspěch je možno považovat obnovení studia budoucích námořníků na Námořní Akademii ve Štětíně. Pro německé rejdařství MST, i když se jedná o skromné počty 2 – 4 studentů ročně.

© 2004-2014 Zdeněk Bastl | tvorba webu www.efektivita.cz