Vítejte na nové verzi stránek www.namorniplavba.cz

Partneři zahraniční

A. v oblasti pronájmu lodního prostoru

a získání zboží k přepravě jsou nejdůležitějšími partnery nájemci lodí a lodního prostoru (chartereři) a zprostředkovatelé (brokeři). 


Styk je možno uskutečnit výjimečně přímo, ale zpravidla přes zprostředkovatele. Ten dostává za svoji službu odměnu ve formě určitého procenta z objemu nájmu nebo přepravného tzv.zprostředkovatelskou provizi. Celosvětově je obvyklé 1,25% z celkového nájemného/dopravného, ale u menších finančních objemů to může být podle dohody i vyšší (např. 5% nebo pevně stanovená částka).1. nájemce (Charterer)

nájemce lodi nebo lodního prostoru, který uzavírá s rejdařem smlouvu o provozu nebo nájmu lodi nebo lodního prostoru tzv.Charter Party. Může to být při


style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 36pt; TEXT-INDENT: -18pt; tab-stops: list 36.0pt; mso-list: l9 level1 lfo7">a)     liniové dopravě (pravidelná doprava konvenční nebo kontejnerová mezi přístavy v určité, předem vymezené oblasti). Přestože ČNP se částí své floty (zejména v počátcích, šedesátých a sedmdesátých letech dokonce větší částí z hlediska počtu jednotek věnovala přepravě kusových zásilek, zejména v exportním směru, nejednalo se o klasickou liniovou přepravu a lodě též nebyly členy žádné námořní konference (s výjimkou CUBALCO, v relaci mezi Evropu a Kubou


style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 36pt; TEXT-INDENT: -18pt; tab-stops: list 36.0pt; mso-list: l9 level1 lfo7">b)     trampové dopravě(nepravidelná doprava suchých a tekutých nákladů, především celolodních nákladů hromadného charakteru.Významní provozovatelé lodí (Chartereři), kteří najímali pro své potřeby tonáž ČNP:
nájemce

země

město
Bocimar

Belgie

Antwerpy

Lloyds Brazileiro

Brazilie

RiodeJaneiro

Maritime Bulk Carriers

Holandsko

Rotterdam

Mafracht

Maďarsko

Budapest

Masped

Maďarsko

Budapest

Bergen Bulk Carriers

Norsko

Bergen

Gerrards Rederi

Norsko

Kristiansand

E.Erhardt y Cia.

Španělsko

Madrida další

2. zprostředkovatel (Broker)

(lodní dohodce - makléř nebo někdy též námořní, lodní či rejdařský agent) je velmi důležitou osobou pro fungování námořního trhu. V námořní přepravě funguje jako zprostředkovatel, jehož funkcí je je vybrat a zainteresovat jak pro nájemce nebo pronajímatele tonáže/prostoru spolehlivého partnera, podávat informace o úrovni námořních sazeb, konkurenčních nabídkách, urychlit, usnadnit, ale i zefektivnit jednání o pronájmu/nájmu lodi a zoptimalizovat jeho podmínky a to vždy v souladu s pravidly platnými na mezinárodním námořním trhu.


Knihovací agent (Booking Agent) shromažďuje a zajišťuje knihování lodního prostoru u liniových přeprav (zejména pro "Part Cargo", resp. kontejnery) pro určité linky v konkrétní relaci. Dále může provádět i akvizici pro rejdaře, vyřizovat reklamace (vyplývající z knihování), bývá i pověřován vystavováním jízdních řádů dané námořní linky tzv.“sailingů“ nebo i konosamentů, inkasem námořného apod. Někteří agenti však zároveň vykonávají funkci zprostředkovatelů (brokerů, stejně jakou trampových přeprav) - to se uplatňuje zejména v německé oblasti.

V trampových přepravách broker zprostředkovává uzavření smlouvy mezi vlastníkem lodi (pronajímatelem) - rejdařem (Owner) a  nájemcem (Charterer). Může se jednat o agenta zastupujícího  "zájmy zboží" nebo "zájmy lodi", případně obojí. Může tedy mít klienty jak mezi „charterery“, tak i mezi -- rejdaři.  Dokonce může být sám vlastníkem lodi, nicméně zpravidla jde o osobu jednající vlastním jménem, ale na cizí účet.


Přeprava zboží pro plátce dopravného v cizí měně 


podíl v %


 


podíl v %SZ


SZ


KS


KS


rok

tun

Kčs

tun

Kčs

tun

Kčs

tun

Kčs


 


 


 


 


1952

9


50,0

0,0

 


0,0

0,0

1953

 


 


 


 


1954

14


49,6

0,0

 


0,0

0,0

1955

50


40,4

0,0

4


3,2

0,0

1956

80


42,2

0,0

10


5,3

0,0

1957

60


30,9

0,0

24


12,4

0,0

1958

72


42,1

0,0

12


7,0

0,0

1959

122

13,1

39,9

38,7

25

0,7

8,1

2,0

1960

260

28,4

52,5

51,9

15

1,4

3,1

2,5

1961

246

22,1

48,0

41,8

25

1,5

5,0

2,8

1962

155

17,9

35,4

31,5

33

5,0

7,4

8,8

1963

218

32,0

46,5

46,1

3

0,6

0,7

0,9

1964

194

25,6

22,8

30,2

167

6,6

19,6

7,7

1965

204

34,0

28,6

40,3

139

6,4

19,5

7,6

1966

169

24,9

25,8

36,4

48

1,9

7,3

2,8

1967

60

38,9

7,3

27,2

239

22,1

29,1

15,4

1968

53

51,4

7,4

26,5

339

71,2

47,1

36,8

1969

26

26,2

3,9

13,6

509

104,1

74,8

54,2

1970

37

29,0

4,2

13,8

624

99,8

70,2

47,5

1971

22

23,0

2,4

8,7

477

81,6

51,1

30,9

1972

25

20,0

2,8

9,3

373

45,3

42,0

21,0

1973

36

24,4

3,8

8,8

475

76,8

50,9

27,5

1974

27

20,6

2,0

5,2

1068

144,8

79,3

36,3

1975

24

20,9

2,0

4,7

902

149,2

75,0

33,3

1976

5

4,0

0,3

0,8

867

127,4

59,3

26,9

1977

3

1,8

0,2

0,5

682

87,2

44,3

25,3

1978

6

4,5

0,4

1,3

526

82,8

35,5

23,2

1979

5

4,5

0,4

1,3

661

94,6

45,7

27,9

1980

10

5,3

0,6

1,1

686

117,3

40,1

24,3

1981

12

7,4

0,8

1,3

458

161,1

31,3

29,1

1982

111

22,1

6,2

3,9

490

131,1

27,4

23,2

1983

196

30,0

11,3

7,0

501

109,3

28,8

25,5

1984

312

75,2

17,1

15,0

436

49,4

23,9

9,9

1985

117

63,3

6,2

12,0

552

70,4

29,4

13,3

1986

195

71,4

10,4

14,9

352

43,6

18,8

9,1

1987

355

105,3

21,7

28,6

356

46,0

21,7

12,5

1988

302

107,1

16,5

25,4

722

108,1

39,5

25,6

1989

142

67,8

6,6

11,3

1127

285,9

52,5

47,7

1990

50

25,4

1,9

3,3

2069

593,7

77,9

77,5

1991

 


0,0

0,0

2516

1165,4

98,1

98,8

1992

 


 


2382

1062,8

100,0

100,0

1993

 


 


2939

1072,3

100,0

100,0

1994

 


 


2705

1086,9

100,0

100,0

1995

 


 


2804

1155,8

100,0

100,0

1996

 


 


3077

952,4

100,0

100,0

1997

 


 


3315

1160,7

100,0

100,0

1998

 


 


2425

558,7

100,0

100,0

1952-98

3984

1047,7

6,4

5,7

38157

11141,6

61,3

60,4


 


 


 


 


max

355

107,1

53

52

3315

1165,4

100

100

min

3

1,8

0

0

3

0,6

0

0


 


 


 


 


1959-90

3699

1047,7

9,4

10,4

15944

2926,7

40,6

29,1


 


 


 


 


max

355

107,1

52,5

51,9

2069

593,7

79,3

77,5

min

3

1,8

0,2

0,5

3

0,6

0,7

0,9


 


 


 


  


podíl v %


 


podíl v %SZ


SZ


KS


KS


období

tun

Kčs

tun

Kčs

tun

Kčs

tun

Kčs


 


 


 


 


1952-58

285

0,0

39,3

0,0

50

0,0

6,9

0,0

1959-66

1568

198,1

35,3

39,2

455

24,0

10,3

4,7

1967-76

315

258,3

3,2

9,2

5872

922,2

59,5

32,7

1977-83

343

75,7

3,1

2,5

4003

783,5

35,9

25,5

1984-90

1473

515,6

10,6

14,1

5613

1197,1

40,6

32,6

1991-94

0

0,0

0,0

0,0

10542

4387,4

99,5

99,7

1995-98

0

0,0

0,0

0,0

11621

3827,5

100,0

100,0


 


 


 


 


1952-98

3984

1047,7

6,4

5,7

38157

11141,6

61,3

60,4
Zatímco v období 1959-1990 se podíl partnerů ze socialistických zemí pohyboval okolo 10% ve fyzickém i hodnotovém objemu, podíl plátců z oblasti kapitalistických států v tunách činil 40% a v dopravném 29% (těžiště bylo v přepravě hromadných substrátů na lodích pro hromadnou dopravu „bulkcarierech“ s nižší sazbou.Těžiště knihování lodního prostoru ČNP bylo v Londýně, Anglii a Hamburku, NSR. Mezi nejdůležitější partnery patřily:Zprostředkovatelé (Brokeři):


broker

země

město
COSBULK

Anglie

London

Galbraith´s Ltd

Anglie

London

Hibtrade

Anglie

London

Intrasped

Anglie

London

Corner Shipping

Dánsko

Svenborg

Spliethoff

Holandsko

Amsterdam

Samer

Italie

Terst

Kanematsu Gosho

Jugoslavie

Bělehrad

Mafracht

Maďarsko

Budapest

Masped

Maďarsko

Budapest

Raabersped

Maďarsko

Budapest

Ahrenkiel

Německo

Hamburg

H.C.Röver

Německo

Hamburg

Christian F.Ahrenkiel

Německo

Hamburg

Fearnlays

Norsko

Oslo

Nordström & Thulin

Švédsko

Stockholma další

Počátkem 90. let byla založena společnost

ERHARDT-COSBULK International, Ltd, Danbury USA

Firma měla za cíl působit na americkém trhu jako zprostředkovatel (broker) zaměstnávání lodí ČNP a rovněž cizí tonáže..

Podílníkem byla firma ERHARDT, Madrid a ČNP, Praha

Po změně vedení ČNP byla později spolupráce zrušena.


zprostředkovatelé nákupu a prodeje lodí ČNP :

COSBULK, London

Paul Christensen, Dánsko

Link Maritime Enterprises S,A., Piraeus

a další


B. v oblasti provozu námořních lodí


1. přístavy

poskytují lodím širokou škálu služeb, sloužících při pobytu lodi v přístavu (včetně pobytu na rejdě) k zabezpečení všech potřebných provozních záležitostí, zejména pohybu mezi rejdou a přístavem, přistavení k nábřeží, celní odbavu, zajištění nakládky a vykládky, uložení v a počítání nákladu, zásobování potravinami a dalším materiálem, střídání posádek, zajištění zdravotní a hygienické péče, čerpání pohonných hmot, olejů a pitné vody, provedení oprav a další a zejména spojení s vlastníkem nebo provozovatelem lodi


Tyto služby zajišťují přístavní agenti prostřednictvím přístavní správy a dalších specializovaných organizací, přímý styk velitel nebo prostřednictvím agenta, který shromažďuje dílčí účty jednotlivých dodavatelů (jejichž správnost ověřuje/signuje velitel nebo jiný pověřený pracovník lodi) a souhrnně se zúčtovává v účtu za služby v přístavu (v tzv. „disbursementu“).

Náklady vynaložené v přístavech se vyvíjely v závislosti na počtu lodí, způsobu jejich provozu a cenové úrovni najížděných přístavů. Tyto skutečnosti se odráží na objemu těchto nákladů v jednotlivých letech i na jejich podílu jak na proměnných nákladech tak na celkových provozních nákladech lodí. Zachycen je i vývoj proti roku 1967.přístavní poplatky

1967

1970

1975

1980

1985

1990

1994

1967-94


v mil.Kč

7,6

5,1

10,8

26,3

43,7

42,2

15,4

151,1

podíl na proměnných

24,6

19,2

13,7

15,2

20,9

29,7

17,8

20,2

podíl na provozních.

8,3

3,9

4,1

7,7

9,7

5,4

2,0

5,4

vývoj proti 1967

100,0

67

143

346

576

557

203

Přístavní poplatky jsou druhou největší položkou proměnných nákladů po nákladech na pohonné hmoty.

Některé přístavy, které byly navštíveny loděmi ČNP:

Evropa

země

přístav


země

přístav


Albania

Durres


Italy

Neapol

Azores

Ponta Delgada


Italy

Savona

Belgium

Antwerp


Italy

Taranto

Bulgaria

Burgas


Italy

Trieste

Bulgaria

Varna


Italy

Venezia

Canary

Las Palmas


Malta

Valetta

Denmark

Aarhus


Netherlands

Amsterdam

Denmark

Copenhagen


Netherlands

Rotterdam

Estonia

Tallinn


Norway

Bergen

Finland

Helsinki


Norway

Mo-I-Rana

Finland

Mantyluoto


Norway

Narvik

Finlsnd

Turku


Norway

Oslo

France

Le Havre


Norway

Stavanger

France

Lyon


Norway

Trondheim

France

Marseille


Poland

Gdansk

France

Rouen


Poland

Gdynia

France

Saint-Louis du Rhone


Poland

Swinoujscie

Germany-BRD

Bremen


Poland

Szczecin

Germany-BRD

Bremenhaven


Portugal

Lisboa

Germany-BRD

Emden


Romania

Braila

Germany-BRD

Flensburg


Romania

Constantza

Germany-BRD

Hamburg


Romania

Mangalia

Germany-BRD

Kiel


Spain

Cadiz

Germany-BRD

Lübeck


Spain

Pasajes

Germany-BRD

Wilhelmshaven


Sweden

Göteborg

Germany-GDR

Rostock


Sweden

Halmstad

Germany-GDR

Warnemünde


Sweden

Lulea

Germany-GDR

Wismar


Sweden

Malmo

Gibraltar

Gibraltar


Sweden

Norrköping

Great Britain

Avonmouth


Sweden

Oskarhamn

Great Britain

Bristol


Sweden

Oxölesund

Great Britain

Cardiff


Sweden

Stockholm

Great Britain

Garston


Sweden

Trelleborg

Great Britain

Glasgow


Sweden

Uddevalla

Great Britain

Grangernouth


USSR

Batumi

Great Britain

Hull


USSR

Klaipeda

Great Britain

Immingham


USSR

Leningrad

Great Britain

King´sLynn


USSR

Murmansk

Great Britain

Leith


USSR

Nakhodka

Great Britain

Liverpool


USSR

Odessa

Great Britain

London


USSR

Petrohrad

Great Britain

Manchester


USSR

Riga

Great Britain

Middlesbrough


USSR

Tuapse

Great Britain

Newcastle upon Tyne


USSR

Ventspils

Greece

Piraeus


Yugoslavia

Bar

Ireland

Belfast


Yugoslavia

Kardeljevo

Ireland

Cork


Yugoslavia

Koper

Italy

Augusta


Yugoslavia

Ljubljana

Italy

Bari


Yugoslavia

Pula

Italy

Catania


Yugoslavia

Rijeka

Italy

Genoa


Yugoslavia

Split


Afrika

země

přístav


země

přístav


Algeria

Algiers


Mauritius

Port Louis

Algeria

Annaba


Morocco

Casablanca

Algeria

Oran


Morocco

Safi

Angola

Luanda


Mosambique

Beira

Djibouti

Djibouti


Mosambique

Maputo

Egypt

Alexandria


Mozambique

Maputo

Egypt

Cairo


Nigeria

Apapa

Egypt

Port Said


Nigeria

Lagos

Egypt

Suez


Senegal

Dakar

Ethiopia

Addis Ababa


Sierra Leone

Freetown

Ethiopia

Assab


South Africa

CapeTown

Ethiopia

Massawa


Spain-Morocco

Ceuta

Ivory Coast

Abidjan


Sudan

Khartoum

Kenya

Mombasa


Sudan

Port Sudan

Liberia

Monrovia


Tanzania

Dar-es-Salaam

Libya

Benghazi


Tunisia

Sfax

Libya

Tripoli


Tunisia

Tunis

Madagaskar

Majunga

Asie

země

přístav


země

přístav


Bangladesh

Chittagong


Japan

Kobe

Burma

Rangoon


Japan

Nagoya

Egypt

Port Said


Japan

Osaka

Egypt

Suez


Japan

Tokyo

China

Hong Kong


Japan

Yokohama

China

Dalian


Jordan

Amman

China

Fuzhou


Jordan

Aqaba

China

Guangzhou


Jordan

Aquaba

China

Huanghu


KLDR

Haeju

China

Peking


KLDR

Hungnam

China

Šanghaj


KLDR

Chongjin

China

Tianjin


KLDR

Nampo

China

Xingang


KLDR

Pyongyang

India

Bedi Bunder


KLDR

Rajin Port

India

Belikeri


KLDR

Songlim

India

Bhavnagar


KLDR

Wonsan

India

Bornbay


Kuwait

Kuwait

India

Calcutta


Kuwait

Kuwait

India

Cochin


Lebanon

Beirut

India

Cuddolore


Lebanon

Tripoli

India

Kakinada


Pakistan

Karachi

India

Kandla


Philippines

Manila

India

Karwar


Saudi Arabia

Damman

India

Madras


Saudi Arabia

Jeddah

India

Mangalore


Senegal

Dakar

India

Masulipatam


Singapore

Singapore

India

Mormugao


South Korea

Okpo

India

Nagapattinam


South Korea

Pusan

India

Navlakhi


Sri Lanka

Colombo

India

New Delhi


Syria

Lattakia

India

Paradeep


Syria

Tartous

India

Pondichery


Taiwan

Kaohsiung

India

Porbandar


Turkey

Iskenderun

India

Port Okha


Turkey

Istanbul

India

Port Redi


Turkey

Izmir

India

Tuticorin


United Arab Emirates

Abu Dhabi

India

Veraval


United Arab Emirates

Dubai

India

Visakapatnam


Vietnam

Benthuy

Indonesia

Jakarta


Vietnam

Cantho

Iran

Bandar Abbas


Vietnam

Danang

Iran

Bushire


Vietnam

Haiphong

Iran

Khorramshahr


Vietnam

Hochiminh City

Iran

Tehran


Vietnam

Hongay

Iraq

Basrah


Vietnam

Nhatrang

Iraq

UmmQuasr


Vietnam

Quinhon

Israel

Haifa


Vietnam

Vungtau

Japan

Innoshima


Yemen

Aden

Japan

Jokohama


Yemen

Hodeida

Amerika

země

přístav


země

přístav


Argentina

Buenos Aires


Cuba

Cienfuegos

Argentina

Rosario


Cuba

Habana

Bahamas

Freeport


Cuba

Mariel

Bermuda

Harnilton (Bermuda)


Cuba

Matanzas

Brazil

Angra dos Reis


Cuba

SantiagodeCuba

Brazil

Aracruz


Curacao

Willemstad

Brazil

Atalaya


Chile

Punta Arenas

Brazil

Manaus


Chile

Valparaiso

Brazil

Niteroi


Jamaica

Kingston

Brazil

Paul


Panama

Balboa

Brazil

PortoAlegre


Panama

Cristobal

Brazil

Rio de Janeiro


Panama

Panama

Brazil

S.Sebastiano


Peru

Chimbote

Brazil

Santos


Peru

Lima

Brazil

Sepetiba


Peru

San Juan

Brazil

Tubarao


Peru

San Nicolas

Brazil

Vitória


USA

CorpusChristi

Canada

Halifax


USA

Chicago

Canada

Hamilton


USA

New York

Canada

Churchill


USA

NewOrleans

Canada

Montreal


USA

Norfolk

Canada

Quebec


USA

SanFrancisco

Canada

Saint John


USA

Tampa

Canada

Toronto


Venezuela

Caracas

Canada

Vancouver


Venezuela

Palua
Venezuela

Puerto Ordaz


Australie

země

přístav


země

přístav


Australia

Adelaide


Australia

Newcastle, N.S.W.

Australia

Brisbane


Australia

Perth

Australia

Fremantle, W.A.


Australia

PortHedland

Australia

Melbourne


Australia

Sydney, N.S.W.Hlavní evropské námořní přístavy, používané pro dopravu zboží z/do ČR


Baltické moře

Gdansk, Gdynia, Swinoujscie, Szczecin, Wismar, Rostock, Lübeck

Moderní, dobře technicky vybavené přístavy pro všechny druhy zboží s rozličnými hloubkami vody. Větší tonáž omezena hloubkou úžin kolem Dánska, v zimě někdy obtížné ledové podmínky.

Severní moře

Hamburg, Bremen, Bremerhaven, Emden

Moderní přístavy s velmi dobrým technickým vybavením pro všechny druhy zboží a lodě všech typů. Vhodné spojení s ČR po vodě.

Amsterdam, Rotterdam, Antwerp

Špičkové evropské přístavy, schopné odbavovat lodě všech typů a velikostí. Vysoká technická úroveň.

Jaderské moře

Koper, Rijeka, Bakar, Ploče, Omišaj

Přístavy na otevřeném moři, velmi dobře technicky vybavené, vhodné pro poskytování všech druhů námořních služeb. Výhodné pro relace Blízký, Střední a Dálný Východ. Bakar i Koper jsou schopny vykládat velkokapacitní tonáž pro hromadné náklady. V přístavu Omišaj možno odbavovat supertankery, napojení na ropovod ADRIA.

Trieste, Benátky

Moderní italské přístavy. Trieste napojen na ropovod INGOLSTADT s možností vykládky tankerů do velikosti cca 215tis.DWT

Černé moře

Braila, Galatz, Reni, Izmail

Přístavy na řece Dunaj, vhodné pro menší lodě. Velikost omezena ponorem v Sulinském kanálu. Vhodné zejména pro relace ve Středozemí.

Constanza, Varna, Burgas

Přístavy střední velikosti pro všechny druhy nákladů
nakl.a vykl.výlohy

1967

1970

1975

1980

1985

1990

1994

1967-94


v mil.Kč

6,6

6,2

17,4

39,2

14,4

2,4

0,2

86,5

podíl na proměnných

21,3

23,6

21,9

22,7

6,9

1,7

0,3

11,6

podíl na provozních.

7,2

4,8

6,6

11,4

3,2

0,3

0,0

3,1

vývoj proti 1967

100

93

251

565

206

35

3Třetí největší položka proměnných nákladů s klesajícím podílem při přechodu větší části floty na provoz na bázi převážně časového nájmu, kde tyto náklady platí nájemce nebo charterer.

Za průjezd průlivu, jenž spojuje dvě části otevřeného moře a jehož vody jsou používány pro mezinárodní plavbu, se žádné poplatky neplatí. Výjimku tvoří poplatky, vyplývající z nákladů, vynaložených pobřežním státem na označování bójemi, bagrování, výstavbu a udržování provozu majáků a zajišťování lodivodské služby ve prospěch projíždějících lodí.


Lodivodská služba je poskytována (někdy nepovinně, záleží na rozhodnutí velitele lodi) v některých úžinách a velkých vodních tocích s obtížnou navigací, kde je zvýšené nebezpečí střetu s překážkami (úzké koryto, podvodní skály, mělčiny, potopené lodě apod.)

průjezdní poplatky

1967

1970

1975

1980

1985

1990

1994

1967-94


v mil.Kč

3,1

1,3

3,2

8,4

19,6

12,7

5,7

54,0

podíl na proměnných

10,1

5,1

4,0

4,8

9,4

8,9

6,6

7,2

podíl na provozních.

3,4

1,0

1,2

2,4

4,4

1,6

0,8

1,9

vývoj proti 1967

100

43

101

269

632

408

184Dílčí poplatky za průjezd i další služby poskytnuté v přístavech daného průplavu jsou rovněž zúčtovány v disbursementu příslušného agenta.

Průplavy (kanály) používané jako námořní cesty:

průplavy

spojujemoře

a

 

 

 

Suezský průplav

Středozemní

Rudé

Panamský průplav

Atlantský

Pacifický

Kielský

Severní

Baltské

Korintský průplav

Egejské

Korintský záliv

Sulinský

Černé moře

Dunaj
Nejvýznamnější jsou

Suez, výrazně zkracující cestu do Indie a na Dálný východ, proti objetí Afriky (projevilo se při uzavření Suezského průplavu v letech 1956 a 1967)

Panama, při spojení západního a východního pobřeží obou Amerik, proti objetí Jižní Ameriky

Kiel, mezi baltskými a západoevropskými přístavy, při zkrácení cesty proti objetí Dánska

Méně významné (omezené pro větší lodě) jsou

Korint, usnadňující lepší přístup do přístavů jaderského moře z východu Středomoří

Sulina, umožňující přístup z Černého moře do přístavů na Dunaji


Úžiny (průlivy) používané námořními loděmi:


průlivy

spojujemoře

a
La Manche

Atlantický

Severní

Dardanely

Egejské

Marmarské

Bospor

Marmarské

Černé

Kategat

Severní

Baltické

Skagerak

Severní

Baltické

Gibraltar

Atlantický

Středozemní

Magellanova

Atlantický

Pacifický

Malaca

Jižní čínské

Indický

Taiwan

Jižní čínské

Východní čínské

Florida

Atlantický

Mexický záliv
Většina těchto přírodních cest nemá omezení ponoru (případný vhodný kanál je vyznačen), ale má většinou hustý provoz, takže u některých jsou stanovena určitá pravidla pro pohyb lodí.


Splavné řeky, do nichž mohou najíždět námořní lodě:


řeka

spojujemoře

a
Sv.Vavřince

Atlantický

Velká jezera

Mississippi

Atlantický

New Orleans

Orinoko

Atlantický

Bolivar

Amazonka

Atlantický

Manaus

Shatt Al Arab

Perský záliv

Basra

Dunaj

Černé

Braila

Labe

Severní

Hamburg

Rýn

Severní

Rotterdam
Vzdálenost, do nichž mohou plout námořní lodě je omezena zpravidla ponorem lodi. Většina těchto toků navazuje na systém přítoků a kanálů, umožňující provoz říčních (říčně-námořních) lodí, využívajících levnější přepravu vodní cestou. To zahrnuje daleko větší okruh řek (v Evropě např.Labe, Odra, Rýn, Volha apod.), ústících do moře v námořních přístavech.


Význačné orientační body, důležité pro nautiky:


Uváděny jsou pouze některé mysy (části pevniny vybíhající do moře) a ostrovy, na nichž jsou většinou umístěny majáky a které slouží pro zaměření polohy lodi a trasy plavby. Podrobné údaje jsou uvedeny v námořních mapách pro příslušnou část moře.

2. agentská síť

sloužila k zajištění služeb pro námořní lodi v přístavech nakládky, vykládky nebo oprav a dokování. V oblastech s častými nájezdy lodí byli smluvní agenti stálí, v ojedinělých nájezdech sjednávány smlouvy případ od případu

Agent (klárovací) zajišťuje zejména celní, zdravotní, veterinární, hygienické a další služby v přístavech (i při průjezdech průplavy) pro loď i posádku a vystavuje konečný účet za služby poskytnuté v přístavu anglicky tzv. „Disboursement Invoice“

.

V liniových námořních přepravách si rejdař vybírá klárovacího agenta sám, avšak u trampových přeprav záleží na jeho dohodě s chartererem (i když jeho odměnu za poskytnuté služby  hradí rejdař).

V trampových přepravách bývá časté, že rejdař zapojuje i subjekt nazývající se Protecting Agent, který pomáhá hájit zájmy rejdaře, jestliže podle C/P obsluhuje loď agent, který je vybraný chartererem (Charterer's Agent).

Za tuto činnost je sjednávána smluvní odměna obyčejně formou měsíční pevné částky a úhrady skutečných výloh na provoz lodi, resp. náklady na konkrétní takto poskytované služby. V některých případech  může získat rejdař určité procento slevy z agentské odměny a to zejména tehdy, jestliže přístavní agente má exklusivní pověření. Formy těchto smluv jsou písemné.


agentská provize

1967

1970

1975

1980

1985

1990

1994

1967-94


v mil.Kč

1,1

1,2

4,0

5,1

11,4

11,5

5,8

40,2

podíl na proměnných

3,7

4,6

5,0

3,0

5,5

8,1

6,7

5,4

podíl na provozních.

1,2

0,9

1,5

1,5

2,5

1,5

0,8

1,4

vývoj proti 1967

100

108

355

455

1009

1017

515

ČNP měla s celou řadu přístavních agentů uzavřela agentské smlouvy a to zejména tam, kde nebyl určen monopolizovaný agent, jako tomu bylo v zemích tzv. „socialistického tábora“ tj. Polsku, NDR, SSSR, Rumunsku či Bulharsku, ale i v Egyptě.

Pro potřebu pracovníků ČNP a velitelů lodí sloužil tzv. Agentský seznam, který obsahoval jména přístavních agentů ve všech významných přístavech světa


Nejvýznamnějšími přístavními agenty ČNP byly:


světadíl

země

agent
Evropa

France

Jolasry

Evropa

Germany-BRD

Bischoff & Popp

Evropa

Germany-BRD

Sartori&Berger

Evropa

Germany-GDR

VEB Schiffsmaklerei

Evropa

Great Britain

Cory Brothers

Evropa

Italy

Navigazione E.Sperco

Evropa

Netherlands

Furness Shipping & Agency Companies

Evropa

Norway

Fearnleys

Evropa

Poland

Morska Agencja

Evropa

USSR

Inflot

Evropa

Yugoslavia

Transagent

Afrika

Egypt

Amon

Afrika

Egypt

Asswan

Asie

China

China Ocean Shipping Agency

Asie

India

International Clearing

Asie

India

J.M.Baxi

Asie

Iran

Transmarine

Asie

Japan

Hong Kong & Eastern

Asie

Japan

Hong Kong Eastern

Asie

Korea-KLDR

The Ocean Shipping Agency

Asie

Vietnam

Vietnam Ocean Shipping Agency

Amerika

Brazilia

Arens Langen

Amerika

Canada

March Shipping

Amerika

Panama

Boyd Steamship

Australie

Australia

Patrick
celosvětově


Barwil Agencies Ltd.

s pobočkami téměř ve všech světových přístavech  
Agentský seznam se měnil, k 1.1.1973 obsahoval 164 jmen přístavů (včetně centrály často i ve vnitrozemí) a k 1.10.1983 221 přístavů, přičemž někteří agenti byli uvedeni pouze jednou a obsluhovali všechny přístavy v dané zemi.


Agentská síť ČNP


(Článek z podnikového časopisu Zpravodaj ČNP 3/1969)


Činnost agenta spočívá v tom, že jedná z pověření společnosti a za ni a má .vynaložit t všechny síly k ochraně jejích zájmů. Podle rozsahu pověření spad á do jeho náplně provést odbavení lodi ve všech ohledech, vyřizuje otázky disbursementů, zajišťuje dokumentaci v případech claimů, může být pověřen akvizicí nebo i knihováním nákladů a pasažérů, podpisováním konosamentů atd. .

Agentská síť je z hlediska současných potřeb na~í společnosti v podstatě zajištěna. ~e doplňována' podle potřeby, nebo je v případě nutnosti provedena výměna agenta. Výběru agenta .-je věnována velká pozornost.. Vycházíme z vlastních zkušeností, vyžadujeme si zpravidla reference od našich zahraničních delegátů nebo obchodních partnerů. Posuzujeme vždy několik nabídek a .volíme především takového agenta, který je dobře zaveden a je schopen poskytnout nejlepší servis. Přitom jsou', rovněž posuzovány a projednávány podmínky rozsahu pověření, výše agentské odměny, provizí atd.

S některými agenty v základních relacích provozu našich lodí máme uzavřeny agentské dohody. Jedná se-především o polské agenty Morskou Agencii Szczecin a Gdynia, kubánského agenta Empresa Consolidada de Consignatarias Mambisa, jugoslávského agenta Transagent Rijeka, iráckého agenta Iraqui Maritime Transport atd. V některých případech jsou podmínky vzájemné spolupráce sjednány výměnou dopisů. .

Pokud jde o lodě, dostávají tyto dohody na vědomí. Od agenta pak je třeba vyžadovat plnění jeho Povinností a naproti tomu plnit ty povinnosti, které jsou lodi uloženy. Tam, kde agentské dohody u.zavřeny nejsou, má agent poskytnout služby v rozsahu 'obvyklém při najet,l přístavů., .

Ve styku s agentem je třeba pečlivě kontrolovat vyúčtování za poskytnuté služby v přístavu nebo za provedené nákupy a odmítnout nesprávné nároky. Žádat, aby podklady byly předloženy v některém ze světových ,jazyků, nejlépe v angličtině, aby jejich kontrola na lodích a v ústředí byla možná. Uzná-li velitel lodě svým podpisem předložený doklad za správný, je obtížné po!věcné stránce vést pak reklamaci z ústředí. Tím chceme jen zdůraznit závažnost podpisování, resp.odsouhlasování dokladů předložených agentem. Při té příležitosti je nutné znovu připomenout, že soukromé položky, jako taxi, telefon atd. do disbursementů nepatří a je třeba je agentovi odmítnout.

Chtěli bychom ještě uvést, že připomínky lodí k práci agenta jsou pečlivě sledovány a agent je na nedostatky, které se v jeho práci vyskytují, upozorňován. V,nutném případě může s ním být přerušena spolupráce. (Samozřejmě tam, kde je možný výběr agenta a kde tato činnost není monopolizována.)

Ve všech útvarech ČNP a na lodích je k disposici seznam naší agentské sítě a změny jsou všem; oznamovány. Je třeba tyto doplňky registrovat, aby byl pro případ potřeby k disposici seznam, který odpovídá skutečnosti.


Autor:

Antonín Jíra

ředitel obchodní skupiny námořních přeprav

3 .loděnice

Loděnice pro stavbu lodí byly vybírány především z hlediska obchodně politických zájmů ČSSR (země, kde bylo možno loď v rámci vzájemného obchodu stavět) a potřeb čs.zahraničního zámořského obchodu (druh a velikost potřebné tonáže), což většinou předurčovalo i výběr příslušné loděnice. Teprve u lodí, stavěných v devadesátých letech, tato omezení většinou padla a ČNP zadávala stavbu lodí již převážně podle vlastních kriterií a úvah z hlediska efektivnosti provozu nových jednotek na světovém trhu.

Garanční opravy lodí byly prováděny zpravidla v produkčních loděnicích (kde byly lodě postaveny)

Běžnou údržbu a opravy zajišťovala naloděná posádka, složená z kvalifikovaných pracovníků důstojnického sboru (většinou absolventi vysokých škol technického směru v ČSSR i v zahraničí, nebo tuzemských průmyslových škol s potřebnou praxí) i mužstva (absolventi průmyslových škol a odborných učilišť po vyučení). Posádka byla schopná provádět i některé části klasifikačních oprav, zejména revize a opravy hlavního stroje, pomocných motorů i dalšího zařízení, pokud tomu nebránila pravidla, stanovená jednotlivými přístavy nebo jejich odborovými organizacemi..

Odstranění vážnějších poruch bylo však někdy nezbytné provést v přístavu (při vyšších nárocích na potřebné technické prostředky), rovněž větší část ročních a klasifikačních oprav – periodické opravy nebo prohlídky hlavních částí lodě, předepsané příslušnou námořní klasifikační společností v určité časové periodě (kalendářní době mezi dvěma prohlídkami nebo opravami, nebo počtu hodin chodu příslušného zařízení (motory, jeřáby apod.). Vzhledem k časové i finanční náročnosti těchto oprav (zahrnovala i prohlídku, očištění od obrostu a nátěry podvodní části lodě na suchém doku) bylo snahou interval mezi těmito náročnými opravami prodloužit. Na počátku byl v ČNP zaveden čtyřletý cyklus s ročními opravami a dokováním každý rok a generální opravou lodi čtvrtý rok , období mezi dokováním se  prodlužoval v souvislosti s rostoucí kvalitou materiálů (zejména barev a mazadel) i technologií (podvodní čištění trupu) a dokonalosti zařízení (hlavní i pomocné motory, čističky olejů apod.), ke konci pak cyklus dvou dokování v období pěti let, Termíny i kvalita provedených oprav a prohlídek byla kontrolována inspektory příslušné klasifikační společnosti.Roční a klasifikační opravy byly zadávány podle finanční a devizové výhodnosti. V úvahu byly brány nejdůležitější skutečnosti: deviace – odchýlení od trasy komerčního provozu, rychlost (délka postoje v loděnici), cena a kvalita provedených prací, záruka na dodané materiály, náhradní díly a provedené práce. Loděnice byla vybrána v rámci výběrového řízení, které zahrnovalo několik loděnic dané oblasti (která byla dána především oblastí úplné vykládky lodi, zejména v případech, že loď byla opravována v suchém doku.

Havarijní opravy byly prováděny podle druhu poškození trupu nebo motoru v některém nácestném přístavu, nebo byly zahrnuty do nejbližších ročních nebo klasifikačních oprav.


Loděnice, nejčastěji používané loděmi ČNP:


země

přístav

loděnice
Bulharsko

Varna

KKZ Dimitrova

Čína

Guangzhou

GSI

Čína

Tiencin

Xingang

Finsko

Turku

Wartsila

Holandsko

DeShelde

KORBSO

Italie

Terst

Arsenal Trieste

J.Korea

Okpo

Daewoo

Japonsko

Innoshima

Hitachi

Japonsko

Osaka

Hitachi

Japonsko

Tokio

IHI

Jugoslavie

Pula

Uljanik

Jugoslavie

Rijeka

3.Maj

Jugoslavie

Rijeka

Viktor Lenac

Malta

LaValleta


Německo - NDR

Warnemünde

Warnowerft

Německo - NSR

Hamburg

Hovaldswerke Deutche Werft

Německo - NSR

Kiel

Hovaldswerke Deutche Werft

Polsko

Gdaňsk

GSR

Polsko

Gdaňsk

Stocznia

Polsko

Štětín

A.Warskiego

Polsko

Štětín

SSR

Rumunsko

Mangalia

2.MAI

Řecko

Syros

Ericson

Singapore

Singapore


V.Britanie

Glasgow

Swan,Hunter&Wigham Richardson
4. klasifikační společnosti(lodní registry)

Lodní námořní registryjsou neziskové organizace zaměřené na problematiku zajišťování technického dozoru a kontroly nad provozem námořní tonáže s cílem garance maximální bezpečnosti námořní plavby, důsledné ochrany lidských životů a ochrany životního prostředí a majetku na moři.Protože jsou lodní registry neziskovými organizacemi, je jejich činnost hrazena z poplatků za provádění inspekcí a z výnosů za pořádané odborné akce (pořádání odborných přednášek, vydávání odborných publikací, z výzkumné činnosti atd.). Další příjmy plynou také z tzv. subskripce v tzv. Register Book (přetišťování výňatků apod. z registrační knihy plavidel).

Lodní registry jsou řízeny výborem (General Commitee), který se skládá ze zástupců pojišťoven (Underwriters), loděnic, námořních technických odborníků, výrobců oceli a dalších reprezentantů rozličných společností zaměřených na námořní dopravu. Všechny tyto funkce jsou zásadně dobrovolné a neplacené.


Z poměrně velmi rozsáhlé činnosti lodních registru lze uvést zejména tyto:

a)     vydávání lodního rejstříků a pravidel lodní klasifikace .

b)      schvalování plánů lodí a strojů .

a)     provádění klasifikace lodí a vydávání klasifikačních certifikátů .

b)     kontrola kvality stavebních prvků a materiálů určených ke stavbě námořních plavidel (už ve výrobních firmách) .

c)      technický a technologický dozor a kontrola kvality při stavbách nových lodí, při rekonstrukcích, generálních opravách nebo opravách běžných, při provádění údržbářských prací .

d)     periodické prohlídky lodí a lodních zařízení a vydávání termínovaných příkazů a nařízení vedoucích k odstranění zjištěných závad a nedostatků .

e)     vymezování volného okraje pro klasifikované lodě v souladu s Úmluvou o bezpečnosti plavby a čáře ponoru vydávání osvědčení o prohlídkách chladících zařízení .

f)        inspekce, prohlídky a odborný dozor při haváriích, resp. při likvidacích jejich následků

g)     všestranná odborná výzkumná činnost –

h)      studie, návrhy, projekty atd. nových technických prvků a zařízení, zejména takových, jejichž aplikace vede ke zvýšení bezpečnosti námořní plavby a ochrany životního prostředí .

i)        konzultační a poradenská činnost (přednášky, školení apod.) . vydávání a rozšiřování odborných publikací a periodik .

j)        evidence lodí, vedení jejich záznamů, registrace havárií, registrace potopených a zničených lodí (od 100 BRT) - tzv. Constructive or Total Loss atd.


Valná většina všech významných přímořských států, ale i některé státy vnitrozemské, má vlastní národní klasifikační společnost. V České republice rovněž existovala a dosud existuje lodní klasifikační společnost, a to pod názvem Český (dříve Československý) lodní registr. Československý lodní registr byl založen při Obchodním soudu v Praze již roku 1923.


K nejvýznamnějším lodním registrům na světě patří:

Lloyd's Register of Shipping (LRS) - Velká Británie - od roku 1834

Bureau Veritas (BV) - Francie - od roku 1828

Germanisher Lloyd (GL) - Německo - od roku 1867

Registro Italiano Navale (RL) - Itálie - od roku 1861

Nippon Kaiji Kyokai (NK) - Japonsko - od roku 1899

Det Norske Veritas (NV) - Norsko - od roku 1864

American Bureau of Shipping (AB) - USA - od roku 1862

V zemích socialistického tábora to byly“

German Ship´s Revision and Classification - NDR

Polski Rejester Statkow - Polsko

Morskoj Register Sudow - SSSR

a další např. v  Chorvatsku, Bulharsku atd.


V roce 1968 byla založena společnost Intemational Association of Classification Societes - IACS, která sdružuje velkou většinu lodních registrů světa, a to především za účelem sjednocení pravidel jejich činnosti.


Lodní klasifikační společnosti, zejména ty významné, mají svoji vlastní síť zástupců téměř po celém světě, resp. zejména pak v každém významném námořním přístavu (např. Lloyd's Register of Shipping má např. cca 1 500 svých kvalifikovaných reprezentantů po celém světě - včetně ČR).

Zástupci velkých lodních registrů často zastupují menší společnosti nebo se i zastupují navzájem. O prováděných inspekcích jsou vydávána tzv. osvědčení (Survey Report), která obsahují popisy provedených inspekcí, zjištěných závad, ale i termínované příkazy k jejich odstranění.


Většina lodí ČNP byla stavěna  pod dozorem Lloyd´s Register of Shipping (nebo následně pod LR převedena) a v provozu kontrolována společností LR. Některé lodě byly stavěny a registrovány i pod PRS- – Polsko, MRS - SSSR a BV – Francie a GSRC – NDR.

Jejichž inspektoři dozorovali stavbu lodí a prováděli pravidelné inspekce provozu lodí, stavu jejich zařízení a vyhodnocení oprav.

Některým I.strojním důstojníkům ČNP byly vydány od LRS-London certifikáty s pravomocí provádět prohlídky lodních zařízení dle bodů f), g), h), podléhající dodatečné kontrole surveyorů LR. Tím docházelo k úspoře času a financí při zajišťování provozu našich lodí.


5. lodní dodavatelé

a)     pohonné hmoty

V důsledku zvyšování cen ropy (zejména opakující se ropné krize) se výrazně zvýšily i ceny pohonných hmot, které představují z hlediska objemu i podílu nejvýznamnější položku nejen proměnných nákladů (v některých letech více než 50%), ale i celkových provozních nákladů lodí  (až 25%) vedle odpisů, mzdových nákladů a pojištění lodí a devizových nákladech v měně KS (někdy více než jednu třetinu celkových volných měn).


poh.hmoty

1967

1970

1975

1980

1985

1990

1994

1967-94


v mil.Kč

11,2

10,2

42,0

85,8

110,4

63,4

13,1

336,0

podíl na proměnných

36,2

38,7

52,9

49,7

52,8

44,5

15,1

45,0

podíl na provozních.

12,2

7,9

16,1

25,0

24,5

8,1

1,7

11,9

vývoj proti 1967

100

91

376

768

988

567

117

Pokles objemu i podílu v devadesátých letech je důsledkem změny formy pronájmu, kde převládá provoz na bazi časového nájmu, kde většinu proměnných nákladů platí charterer.


Měnil se okruh dodavatelů a jejich podíl na dodávkách pohonných hmot  v souvislosti se změnami podmínek, které byly s nimi sjednány a změnami najížděných oblastí.

Pro všechny lodě bylo používáno palivo Fuel oil od 1500 do 3600 secRed a Marine diesel oil (většinou pro starší pomocné motory, novější také byly na Fuel oil).

Přejímka paliva na lodi podléhá přísným pravidlům a kontrolám přístavních orgánů. Nemohla začít dříve, až po dodané, překontrolované a podepsané specifikaci paliva pro danné typy motorů a převzetí vzorků paliva.


Nejvýznamnější dodavatelé pohonných hmot:

Shell Petroleum Company, London

British Petroleum Company, London

Bominflot, London prostřednictvím zprostředkovatele Cosbulk/Intrasped Londýn.


Významným prvkem úspor bylo i najíždění bunkrovacích přístavů s nižšími cenami pohonných hmot i mimo přístavy, kde lodě operovaly s přepravovaným zbožím. Jednalo se především o přístavy Sovětského svazu, na severu v Baltickém moři Ventspils a Klaipeda (při nakládce a vykládce v přístavech Polska a NDR), na jihu v Černém moři Oděsa a Tuapse (při operacích v Jaderském moři v přístavech Jugoslavie a Italie). Celková kalkulace výhodnosti zahrnovala do nákladů i ztrátu času a spotřebu pohonných hmot při této deviaci.

Bunkrování v socialistických zemích bylo výhodné i z hlediska kvality, protože tyto země nedovedly ze zemní ropy oddělit všechny složky a lodím dodat palivo na horní hranici parametrů. Kapitalistické státy s vyspělejší technikou toto dokázaly a proto kvalita bývala na limitní hranici (nejhorší  ve Španělsku-Algeciras).

 

Bunkrovací politika


Článek z podnikového časopisu Zpravodaj ČNP 3/1968


Odběry pohonných hmot pro naše lodě činí ročně (psáno v roce 1968) v průměru 35 tisíc tun a představují finanční náklady 4 mil. Kčs. Jedná se tedy o značnou položku a je proto třeba otázkám bunkrovací politiky a vlastního odběru věnovat patřičnou pozornost '"


Podstatnou část odběru pohonných hmot tj. asi 60 - 70 % zajišťujeme ročními kontrakty. Jedná. se především o firmu Shell Petroleum Comp., Londýn, kde kontrakt v sobě zahrnuje hlavní oblasti odběru, tj;. Kiel, západní Evropu, Japonsko, Dálný Východ atd ..Dále máme uzavřen kontrakt. s firmou British Petroleum Comp., Londýn, který v sobě zahrnuje oblast Středního Východu, Anglie a některých dalších přistavů, kde však v letošnim roce (1968) neočekáváme nějaké odběry, nebo ve značně omezeném rozsahu.. Při spolupráci s těmito anglickými firmami významně přispívá firma Intrasped Londýn.


Zbývající -množství 30 - 40 % bude odebráno v různých přístavech, např. v Polsku od firmy Petrolimpex, v Jugoslávii od fy Combinat Nafte i Plina, v Alžíru od národní společnosti - Sontrach (zde část byla v letošním roce odebrána od soukromé společnosti Somecaf, která byla v květnu tr. znárodněna, případně od egyptské firmy Societe Coopperative des Petroles a od dalších dodavatelů V těchto případech jsou podmínky sjednány korespondenční cestou na určité období nebo případ od případu. Nutno dodat, že udržujeme styky i s jinými společnostmi, např. se západoněmeckou bunkrovací společností PAM, s anglicko-americkou společností ESSO, i když konkrétní odběry od nich v současné době nejsou realizovány. S případnou spoluprací s nimi se však počítá v budoucnu, budou-li schopny předložit konkurenční nabídku.


Rozhodujícím činitelem při volbě dodavatele je otázka ceny, kvality dodávaného oleje a přirozeně též servisu. Pokud jde o ceny, vyhlašují je velké bunkrovací společnosti oficielními ceníky, které jsou vydávány obvykle čtvrtletně nebo častěji .podle potřeby. Vztahují se však více méně na nekontraktní partnery. Jsou-li podmínky upraveny kontraktem, vystavuje se k němu zpravidla důvěrné adendum, kde je zakotvena výše slev, provisí nebo jsou dohodnuty zvláštní pevné ceny. Dlužno podotknout, že sjednané ceny jsou mnohdy značně rozdílné oproti cenám oficielním a není výjimkou že pro určité přístavy dosahuje snížení až 30% nebo i více. Výše těchto slev odvisí pochopitelně od výše odebraného množství, ať již v určitém přístavu nebo v období jednoho roku. Z tohoto jednoduchého důvodu roztříštění odběru mezi různé bunkrovací společnosti snižuje vyhlídku na dosažení nejvýhodnějších cen. Docílené slevy  z oficielních cen jsou jednotlivými rejdaři uchovávány v tajnosti a obstarávání informací v tomto směru bývá obvykle nemožné.


Pokud jde o kvalitu, nakupujeme pro všechny lodě fuel oil 1500 red a standartní diesel oil. Ustředím (TP) byla pro rok 1968 vypracována tabulka, kde je pro každou loď stanoven druh s udáním všech kvalitativních parametrů. Naši hlavní dodavatelé mají tuto tabulku k disposici a jsou povinni zajistit odpovídající dodávky, pokud nebyly odsouhlaseny určité výjimky. Otázce kvality. Vlastního odběru a zajištění atestů je třeba věnovat se strany lodí plnou pozornost. Je třeba nás upozornit na diference v kvalitě, ať již jde o různé závady nebo olej mimořádně dobré kvality. Zajímá nás i spolupráce lodi s bunkrovací společností. Těchto informací je pak možno využít k jednáni se zástupci bunkrovacích společností a zajistit odstranění případných nedostatků. Při příštím odběru. Zde se názory lodí např.u kvality odebíraného oleje mnohdy liší  Pro zajímavost uvádíme polský diesel oil, kde velitel Jiskry hodnotí toto palivo jako zcela nevyhovující s ohledem na množství nečistot a vody a naproti tomu velitel Pionýra uvádí, že tento druh je použitelný. Rovněž loď. Blaník s dalším odběrem v Polsku souhlasí. Nutno dodat, že expertisy vzorků, které byly provedeny ať již ze strany Petrolimpexu, tak naší strany, prokázaly, že jde v podstatě o kvalitu odpovídající námi požadovaným parametrům. Chtěli bychom upozornit, že odběr diesel oilu v Polsku je oproti Kielu cenově výhodnější zejména při odběru nad 300 tun, kdy je olej dodáván na bázi FOB delivered, tj. nemusíme platit lighterage (poplatek za odlehčení).

Máme za to, že naše spolupráce, která byla vybudována s jednotlivými bunkrovacími společnostmi, je na dobré úrovni. Prakticky až na shora. uvedený případ polského diesel oilu nedošlo dosud k žádným reklamacím kvality nebo ke stížnostem na servis. Ceny, za které nakupujeme, jsou konkurenční a  jsou pečlivě porovnávány s konkurenčními nabídkami.


Snažíme se v zájmu informovanosti zasílat na lodě kopie některých dokumentů, bunkrovacích kontraktů a ceníků, pokud máme dostatečný počet k dispozici.


Autor:

Antonín Jíra

ředitel obchodní skupiny námořních přeprav


b)    dodavatelé potravin, ostatních materiálů a inventáře

V nejčastěji najížděných přístavech byly partnery kontraktní dodavatelé na základě vyhodnocení jejich cenových nabídek s přihlédnutím ke kvalitě dodávaného zboží i s ním poskytovaných služeb.


Podíl devizových nákladů


celkem

SZ

KS


v %

v %

v %

praní

100,0

40,9

59,1

voda

100,0

39,2

60,8

pojištění lodí

99,9

0,2

99,7

mazadla

99,7

0

99,7

mat.a inv.

82,6

13,9

68,7

potraviny

76,3

38,1

38,2

repre

72,2

5,2

67,0

pojištění posádky

63,1

63,1

0,0

cestovné

61,0

31,8

29,2

dopravné

60,1

15,7

44,4

spoje

18,7

5,7

13,0
Zcela nebo z větší části byla většina položek pevných nákladů, nákladů na opravy a náhradní díly i proměnných nákladů kryta devizovými dodavateli s převahou oblasti KS.


Významní dodavatelé:

Baltona (Polsko),

Brodokomerz (Jugoslavie)

Schiffskomerz  (Německo-NDR)

6. organizace v oblasti pojištění

a) Lloyd's of London (Corporation of Lloyd's)

Na londýnském pojišťovacím trhu uzavírala ČNPčást pojištění lodi (Casco) - nazýváno také "HulI and Machinary Insurance" - "H + M" (tzn. pojištění trupu a motoru) prostřednictvím České státní pojišťovny, která zde  zajišťuje  větší část svých rizik.


Lloyd's je londýnský pojišťovací trh. Je svým způsobem jedinečný, nemá ve světě obdoby. Může se zde pojišťovat téměř vše: lodě, letadla, velké stavby, ropné vrtací věže, rafinerie, továrny atd. Na londýnském trhu je každodenně pokrýváno veliké množství rozličných rizik. Pojišťovací obchody sem proudí ze všech částí světa a denně přinášejí mnohamilionové příjmy za pojistné prémie. Při válečných událostech v různých částech světa je londýnský trh pro námořní pojištění "barometrem" stupně skutečného nebezpečí, který je vyjádřen výší pojistné prémie na krytí válečných rizik.

Lloyd's není obchodní společností. Nemá akcionáře a nepřejímá odpovědnost za rizika, která pojišťují členové (Underwriters) prostřednictvím zprostředkovatelů (brokerů).

Lloyd's je společenstvím pojistitelů (Underwriters) členů a je jimi také řízeno. Všichni pojistitelé sdružení v Lloyd's přejímají pojišťovací rizika na svůj vlastní účet a jsou plně odpovědni za to, aby pojišťovací závazky byly kryty jejich majetkem. Poskytují jakékoli pojistné služby, přejímají rizika, stanoví pojistné prémie, vyřizují a vyplácejí nároky z pojistného za vzniklé škody (Claims). Zásada individuální a neomezené odpovědnosti platí dnes u Lloyd's stejně jako před třemi stoletími.

Řídícím orgánem Corporation of Lloyd's je rada (Council), která stanovuje pravidla pro přijetí svých členů. Na prvním místě jsou finanční předpoklady. Lloyd's provádí také finanční kontroly svých členů (audit), které jsou tak náročné a účinné, že je téměř vyloučeno, aby pojistitel (Underwriter) nebyl schopen dostát svým závazkům.

Toto pojištění se obvykle uzavírá prostřednictvím pojišťovacího brokera, který zajišťuje krytí námořních rizik u pojistitelů (angl. Underwriters). Způsob pojišťování námořních plavidel je poměrně složitý. Úlohou brokera je vyhledat prvního, hlavního pojistitele (Leader), který kryje největší část pojišťovací hodnoty, přičemž následně rovněž vyhledá i další pojistitele. Tímto způsobem se rozkládají rizika na řadu pojistitelů.

Pojistitelé (Underwriters) jsou sdruženi v organizaci "Lloyd's", pracují však na svůj vlastní účet.

Vedle anglického pojišťovacího trhu existuje ještě řada dalších trhů (v USA, Francii, SRN, Japonsku, Skandinávii apod.). Podmínky těchto pojišťovacích trhů jsou však vesměs odvozovány od londýnských. ČNP v jednom roce uzavřela pojistné krytí sama přímo se zahraničním partnerem (v Norsku).


pojištění casco

rok

1967

1970

1975

1980

1985

1989

pojistná hodnota propro dílčí škody

mil.Kčs

436,3

589,8

756,7

566,0

809,1

1167,3

celkovou ztrátu

mil.Kčs

424,5

523,3

729,0

548,9

800,7

1167,3

pojistné
pro dílčí škody

%

1,35-2,06

1,46-2,07

1,88-3,15

2,04-4,12

1,00-4,07

0,44-3,48

vál.nebezpečí

promile

1,0

1,5

1,5

2,5

1,3

5,0

provize
casco

%

12,3

14,0

15,5

15,5

13,3

9,5

vál.nebezpečí

%

20,3

20,0

20,0

20,0

9,3

9,5

porovnání
pořizovací hodnota.

mil.Kčs

464,0

524,1

807,5

770,6

1392,0

1671,5

podíl poj.hodnoty pro
dílčí škody

%

94,0

112,5

93,7

73,4

58,1

69,8

zůstatková hodnota

mil.Kčs

391,1

371,2

491,0

260,5

584,8

700,1

podíl poj.hodnoty pro
celkovou ztrátu

%

108,6

141,0

148,5

210,7

136,9

166,7
Pojistné podmínky se měnily v závislosti na počtu (hodnotě) lodí, jejich struktuře a škodním průběhu (poměr pojistné prémie a pojistných náhrad za předchozí-zpravidla tří až pětileté-období.

b) West of England Luxembourg se sídlem v Londýně

je partnerem ČNP v oblasti pojištění odpovědnosti rejdaře z provozu lodí.


West of England patří k P&I Clubům (Protection and Indemnity Clubs), což jsou organizace, které kryjí rizika, vyplývající z odpovědnosti rejdaře za provoz lodí, obvykle

-zranění/smrt osob (posádky) a způsobení takové újmy třetím osobám (např. štauerům),

-repatriace námořníků, jejich platy během nemoci, ztráty zaměstnání, ztráty svršků apod.

-výlohy za deviace lodi při nemoci/zranění námořníka, výlohy při karanténě lodi .

-výlohy spojené s černými pasažéry, dezertéry a utečenci .

-odpovědnost za škody způsobené posádkou . odpovědnost vůči třetím osobám .

-škody způsobené lodí v přístavech, průplavech a na moři .

-škody a ztráty na přepravovaném nákladu/zboží .

-celní pokuty, za které je odpovědný provozovatel lodi .

-škody za znečištění moře .

-škody ze společné havárie (General Average) nekryté pojištěním H+M

-1/4 kolizní odpovědnosti .

-některé další škody dle konkrétní pojistné smlouvy .

-rozsah krytí může být dále velmi individuální, rovněž tak spoluúčast (Deductibles).

Nejedná se o pojišťovny. Na rozdíl od pojišťoven se jedná o neziskové organizace pracující na základě tzv. vzájemnosti, téměř všechny mají v názvu slovo "Mutual" (vzájemný). Účastníci (Club Members) tohoto krytí neplatí pojišťovací prémie, ale příspěvky, které se nazývají "Calls". Při jejich činnosti se aplikuje systém solidárního ručení a solidárního plnění při vzniku pojistné události ajejí likvidaci. Kluby poskytují svým členům další cenné služby, jako např. peněžní záruky při arestacích (zadrženích) lodí, zajišťování inspekcí nákladů/zboží před nakládkou a po ní, pomoc při kolizích, právní porady a odborné konzultace apod. Zajímavé jsou také velmi účelně prováděné investice klubů, čímž se navíc získávají finanční prostředky a tyto se vracejí zpět členům ve formě nižších příspěvků (Calls).

Působí především na m londýnském trhu, ale i v jiných místech (USA, Skandinávie atd.).


Podmínky pojištění se v průběhu let měnily v závislosti na změnách v počtu lodí, jejich BRT a v závislosti na škodním průběhu.


pojištění odpovědnosti

1967

1970

1975

1980

1985

1989

tonáž lodí
 BCC

tis.BRT

41,1

41,1

82,0

102,6

102,6

75,1

 GC

tis.BRT

34,1

43,1

43,6

43,6

72,8

79,9

pojistné
za 1 BRT

sh

4,0


pro BCC

USD


0,4

0,6

1,0

1,1

1,0

pro GC

USD


0,4

1,0

5,6

5,0

4,0
7. některé významné mezinárodní organizace


ČNP byla v některých organizacích členem, v ostatních (kde účastníkem byl stát) se podílela na činnosti jako člen příslušné delegace.


THE BALTIC EXCHANGE

námořní burza se sídlem v Londýně, soustřeďuje informace o námořním trhu, denně vydává indexy o vývoji námořních sazeb většiny tonáže pro přepravu suchých a tekutých nákladů, cen lodí i lodní na zlom atd.

UNCTAD námořní sekce (Shipping Division)

se sídlem v Ženevě. Zabývá se otázkami námořní dopravy.

BIMCO The Baltic and International Maritime Council (Baltská a mezinárodní námořní rada), se sídlem v Dánsku.

Organizace na podporu námořního průmyslu, zejména vlastníků lodí. Sdružuje vlastníky lodí, lodní zprostředkovatele a agenty, jakož i zajišťovací společnosti - tzv.P & I Clubs. Velmi důležitá je její dokumentační práce, sestavování dokumentů v námořní dopravě - Charter Party, konosamenty a další dokumenty. Je konzultačním střediskem.

IMO International Maritime Organization (Mezinárodní námořní organizace)

se sídlem v Londýně. Mezivládní organizace založená OSN, která se zabývá otázkami bezpečnosti na moři a znečišťování (např. SOLAS/IMDG Code - pravidla pro dopravu nebezpečného zboží, konstrukce lodí atd.).

INMARSAT

společnost se sídlem v Londýně - satelitní komunikační síť pro spojení lodí s pevninou (telefon, telex, fax). Pokrývá prakticky oceány celého světa.

ITF International Transport Workers Federation (Mezinárodní federace dopravních dělníků)

se sídlem v Londýně odborová organizace pracovníků v dopravě (též námořní).

Členem je též Odborový svaz námořníků ČR.

INTERNATIONAL CHAMBER OF SHIPPING (Mezinárodní námořní komora)

se sídlem v Paříži. Sdružení vlastníků lodí na podporu námořního podnikání.

INTERNATIONAL MARITIME BUREAU (Mezinárodní námořní kancelář)

se sídlem v Londýně, orgán na potírání pirátství a podvodů v námořní dopravě

LLOYDS REGISTER OF SHIPPING LRS

se sídlem v Londýně a pobočkami na celém světě (i v ČR) - jedna z předních klasifikačních společností, podobně jako další např.GERMANISCHER LLOYD, DET NORSKE VERITAS a další


RVHP (Rada vzájemné hospodářské pomoci)

se sídlem v Moskvě a se sekcemi specializovanými na otázky námořní dopravy

-         SDK (Stálá dopravní komise)

-         PVRO (Porada frachtovacích a rejdařských organizací ) a její Dokumentační výbor

-         Porady a symposia (např.o konjunktuře, zvyšování kvalifikace, využívání výpočetní techniky apod.)


INSA (Mezinárodní asociace rejdařů)

byla založena v roce 1970 deseti rejdaři (ČNP byla zakládajícím členem) převážně ze 7 zemí socialistického bloku (včetně SFRJ), k nimž později přistoupila Indická asociace rejdařů a Kuba.


Sekretariát INSA měl sídlo v polské Gdyni a byl řízen voleným generálním sekretářem, odpovědným Radě INSA (zasedání 2x ročně) a nejvyššímu orgánu – plenárnímu zasedání (1x za rok).


Vlastní činnost probíhala v komisích:


- technické,


-pro liniovou a kontejnerovou dopravu,

-dokumentační a právní,

-pro tankové lodě a bulkcarriery

-revizní

a podle potřeby a rozhodnutí Rady byly tvořeny pracovní skupiny pro řešení některých dílčích problémů.

V devadesátých letech byla činnost INSA ukončena.

© 2004-2014 Zdeněk Bastl | tvorba webu www.efektivita.cz