Vítejte na nové verzi stránek www.namorniplavba.cz

Výsledovka

Výsledovka je uváděna ve dvou tabulkách podle používané metodiky:1990

1991

1992

Výnosy

802,5

1204,9

1024,2
188,0


79,0

160,9

55,1

celkem

881,5

1365,8

1267,3

Náklady

415,0

468,0

409,6


150,3

216,6

417,7


130,2

184,3

170,5


21,9

-3,3

0,2


61,9

80,2

87,8


25,9

146,1

111,6

celkem

805,2

1091,9

1197,4

Zisk před zdaněním

76,4

273,9

69,9


49,6

150,7

37,9

Čistý zisk

26,7

123,2

32,0


88,1

7,1

7,1

Disponibilní zisk

114,8

130,4

39,1

rozdělení

2,0

92,8

3,5


103,0


6,9


6,0

11,03,5

7,0

2,015,9

20,9
0,23,1

2,0


0,4

0,5

3,7
Zdroje k rozdělení se zvýšily ve všech letech účelovou dotací FMZO a přiděleny v roce 1990 především do investičního fondu, v roce 1991 již byly vypláceny první dividendy a preferenční výnosy ze zaměstnaneckých akcií
rok

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

tržby za prodej zboží

0,1

0,1

0,1

0,2

0,1

0,4

0,7

náklady na prodej zboží

0,6

1,9

2,1

1,4

3,1

0,7

0,7

obchodní marže

-0,6

-1,9

-2,0

-1,2

-3,0

-0,3

0,0

Výroba

1151,6

1165,1

1155,8

952,4

1160,7

558,7

136,8

výrobní spotřeba

568,1

416,9

444,1

417,0

405,7

416,1

130,0

přidaná hodnota

583,0

746,3

709,7

534,2

751,9

142,3

6,8

osobní náklady

164,4

174,0

211,1

212,2

272,4

209,4

44,1

odpisy

172,4

167,9

147,1

86,7

322,4

308,9

9,8

zúčtování rezerv

87,1

3,4

43,0

96,2

2,2

1,5

0,8

tvorba rezerv

37,4

81,3

64,4

48,7

53,3

0,1

2,4

další prov.výnosy

342,3

1024,8

178,4

301,3

1440,4

206,7

15,4

další prov.náklady

230,8

630,7

45,7

51,3

201,4

2012,6

662,6

provozní HV

407,5

720,6

462,8

532,9

1345,0

-2180,5

-695,9

 

 

 

 

 

 

 

 

finanční výnosy

72,3

94,6

68,9

85,2

74,5

119,8

89,6

finanční náklady

222,0

207,4

180,5

185,5

356,5

301,1

1151,3

HV z fin.operací

-149,7

-112,7

-111,6

-100,2

-282,0

-181,2

-1061,7

daň splatná

80,1


 

odložená daň


-0,1

0,1

-0,9

1,6

0,4

0,3

HV za běžnou činnost

177,6

608,0

351,4

433,6

1061,4

-2362,1

-1757,9

mimoř.výnosy

2,1

8,5

18,7

1,7

3,4

15,2

5,6

mimoř.náklady

2,8

3,5

7,9

1,2

2,0

5,8

2,4

zúčt.pas.kons.rozdílu

-3,5
6,5


 

zúčt.akt.kons.rozdílu
0,0 

mimořádný HV

-4,2

5,0

10,8

0,5

7,8

9,4

3,2
 

HV před zdaněním

253,6

693,0

407,4

451,0

1107,9

-2345,6

-1753,6

daň z příjmů

80,1

80,0

45,2

16,9

38,6

7,1

1,1

HV po zdanění

173,4

613,0

362,1

434,1

1069,3

-2352,7

-1754,7

k rozdělení

 

 

 

 

 

 

 

rezervní fond

3,3

3,5


3,2

0,2


0,3

dividendy

59,1

62,6

 

tantiemy

1,8

1,8

2,9

6,3

6,2

2,7

2,7

sociální fond

1,0

1,9


0,6 

jiné

2,0


2,7

rozděleno celkem

65,2

69,8

2,9

10,1

8,3

2,7

5,8

nerozděleno

108,2

543,3

359,2

424,0

1060,9

-2355,4

-1760,4


Ve skupině finanční výnosy jsou zahrnuty položky výsledovky:

style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 36pt; TEXT-INDENT: -18pt; mso-list: l1 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt">a)     tržby z prodeje cenných papírů

style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 36pt; TEXT-INDENT: -18pt; mso-list: l1 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt">b)     výnosy z finančních investic

style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 36pt; TEXT-INDENT: -18pt; mso-list: l1 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt">c)      výnosy z krátkodobého finančního majetku

style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 36pt; TEXT-INDENT: -18pt; mso-list: l1 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt">d)     zúčtování rezerv do finančních výnosů

style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 36pt; TEXT-INDENT: -18pt; mso-list: l1 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt">e)     zúčtování opravných položek do finančních výnosů

style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 36pt; TEXT-INDENT: -18pt; mso-list: l1 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt">f)        výnosové úroky

style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 36pt; TEXT-INDENT: -18pt; mso-list: l1 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt">g)     převod finančních výnosů

Ve skupině finanční náklady jsou zahrnuty položky výsledovky:

style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 36pt; TEXT-INDENT: -18pt; mso-list: l0 level1 lfo2; tab-stops: list 36.0pt">a)     tvorba rezerv na finanční náklady

style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 36pt; TEXT-INDENT: -18pt; mso-list: l0 level1 lfo2; tab-stops: list 36.0pt">b)     zúčtování opravných položek do finančních nákladů

style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 36pt; TEXT-INDENT: -18pt; mso-list: l0 level1 lfo2; tab-stops: list 36.0pt">c)      nákladové úroky

style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 36pt; TEXT-INDENT: -18pt; mso-list: l0 level1 lfo2; tab-stops: list 36.0pt">d)     ostatní finanční náklady

style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 36pt; TEXT-INDENT: -18pt; mso-list: l0 level1 lfo2; tab-stops: list 36.0pt">e)     převod finančních nákladů
Dividendy byly vypláceny ještě za rok 1993 a 1994, rostou odměny a tantiemy představenstva a dozorčí rady, dotace fondů (pouze rezervní a sociální klesá, většina zisku zůstává nerozdělena.
rok

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

Hospodářský výsledek

173,4

613,0

362,1

434,1

1069,3

-2352,7

-1754,7

matka ČNP

65,2

69,8

64,7

4,0

0,5

6,1

-1636,8

dcery tuzemské

-2,8

0,4

0,5

1,3

0,3

1,2

0,6

dcery zahraniční

114,5

542,8

296,9

428,8

1061,5

-2298,6

-1740,3

konsolidační rozdíl

-3,5
6,9

-61,3

1621,9


Na čistém hospodářském výsledku (po zdanění) klesá podíl mateřské společnosti a roste podíl dceřinných společností v zahraničí (resp.maltských a kyperských společností vlastnící lodě).
rok

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

Odpisy

172,4

167,9

147,1

86,7

322,4

308,9

9,8

matka ČNP

171,5

166,9

146,2

85,4

18,3

7,2

8,0

dcery tuzemské

0,9

0,5

0,6

0,9

0,8

0,8

0,9

dcery zahraniční

0,0

0,5

0,4

0,4

303,3

223,9

0,9

konsolidační rozdíl


77,0

 


Maltské a kyperské dceřiny společnosti vykazovaly odpisy pouze v letech 1997 a 1998, odpisy u mateřské společnosti klesaly a od roku 1998 již zahrnovaly pouze odpisy HIM ústředí. .

© 2004-2014 Zdeněk Bastl | tvorba webu www.efektivita.cz