Vítejte na nové verzi stránek www.namorniplavba.cz

Pracovníci

Zatímco pracovníci ústředí měli z hlediska pracovních podmínek a platového zařazení stejné postavení jako ostatní pracovníci sektoru zahraničního obchodu v rámci obecného zákoníku práce a obecně platné platové soustavy, pracovníci námořních lodí se s ohledem na specifiku tohoto povolání v mnoha ohledech lišili.

Zvláštnost námořnického povolání se projevila především odchylkami od zákoníku práce, strukturou námořnických platů a dalšími úpravami v oblasti sociálních podmínek, především v důchodovém zabezpečení, úpravami styku s rodinnými příslušníky při pobytu na lodi a dodatkovými celními úlevami.

© 2004-2014 Zdeněk Bastl | tvorba webu www.efektivita.cz