Vítejte na nové verzi stránek www.namorniplavba.cz

Košice I.

KOŠICE byly postaveny v japonské loděnici v lnoshimě (obchod podporující  vývoz čs.sladovnického ječmene), odkud se vydaly na svou první cestu jako pátá čs.námořní loď a první specializované plavidlo pro přepravu železné rudy; jednoduchá na údržbu a se spolehlivým motorem i ostatních mechanizmů a zařízení.


V té době byly KOŠICE největší z československých lodí. Byly nazvány po novém středisku hutnického průmyslu a v začátcích provozu přepravovaly především čs. rudy z Brazílie. Po přestavbě, provedené roku 1967 v Hamburku a umožňující i přepravu jiných hromadných substrátů (zejména sypkých – obilí, hnojiva apod.), byly zaměstnány na československý i cizí účet po celém světě. V posledních letech  KOŠICE převážely fosfáty a apatity v evropských relacích, zejména z Murmansku a Alžíru do přístavů Hamburk a Swinoujscie. V roce 1969 byla loď upravena podle konvence o ponorové čáře z roku 1966 a zvýšena její nosnost v DWT.


v provozu
rozměryod


05.12.63


délka

m

181,2

provoz


13.07.86


šířka

m

24,8

roků


22,6


ponor

m

9,9
stavba
hlavní strojrok


1963


druh


vznětový

místo


Innoshima


výrobce


B&W

země


Jap


KS

HP

11600,0

druh


hrom.


rychl.

míle/hod.

14,5

spotř.

tuny/den

37,0

parametrytonáž

BRT

16760


poř.hodnotanosnost

DWT

26974


PH pův.

mil.Kč

83,2

prostor

m3

34559


PH upr.

mil.Kč

69,7


V roce 1977 bylo provedeno přecenění lodi (podle obecných pravidel pro přecenění základních prostředků a hodnota lodi se snížila z původních 83,2 mil.Kč na 69,7 mil.Kč (což ovlivňuje relativní ukazatele návratnosti v jednotlivých letech).


KOŠICE zůstávají rekordmanem mezi ostatními loděmi v přepravených tunách (5941 tis.tun) a ujetých mílích (1554 tis.nám.mil včetně poslední cesty na Taiwan). Po Třinci jsou druhou služebně nejstarší lodí, v provozu 22,6 roku.

Po celou dobu i po překročení stanovené životnosti, patřila k nejspolehlivějším a její technický stav svědčil o kvalitní stavbě i údržbě. Za celou dobu provozu potřebovala pouze 297 dni na opravy, což představuje pouze 3,6% celkového provozního času.

Loď KOŠICE za 22,6 roku provozu uskutečnila 256 cest, na nichž přepravila 5941 tisíc tun zboží a ujela 1540 tisíc námořních mil ( 2852 tisíc km, což představuje cca 71 objezdů zeměkoule po rovníku)     provozní výsledky


tuno

         finanční výsledky

  návratnost

odp.

rok

cest


MEČ

tuny

míle

míle

tržby

zisk

odpisy

přínos

%

roky

%1964

7

345

12

174

81

1014

27,0

8,4

4,5

13,0

15,6

6,4

5,5

1965

8

376

16

196

102

1389

31,2

13,2

4,6

17,8

21,4

4,7

5,5

1966

7

342

13

174

91

1217

25,0

5,7

4,6

10,3

12,3

8,1

5,5

1967

9

337

10

230

90

1236

24,2

6,3

4,6

10,8

13,0

7,7

5,5

1968

6

375

26

147

102

1919

27,1

8,1

4,6

12,7

15,3

6,6

5,5

1969

7

340

10

163

74

1534

24,0

4,5

6,7

11,2

13,4

7,4

8,0

1970

11

353

13

278

89

1472

28,1

11,7

6,7

18,4

22,1

4,5

8,0

1971

10

321

15

255

64

1093

36,9

17,2

6,7

23,9

28,7

3,5

8,0

1972

7

364

10

141

83

1307

34,1

7,2

6,7

13,9

16,7

6,0

8,0

1973

4

327

16

99

56

1236

27,3

2,6

6,7

9,2

11,1

9,0

8,0

1974

14

368

35

341

94

1470

28,7

5,2

6,7

11,9

14,3

7,0

8,0

1975

13

369

8

262

72

768

31,5

14,4

6,9

21,3

25,6

3,9

8,3

1976

10

331

19

239

69

867

27,4

8,9

4,6

13,5

16,3

6,1

5,5

1977

14

369

18

297

67

877

23,5

6,4

3,7

10,1

14,5

6,9

5,4

1978

17

364

1

366

61

660

36,0

10,6

3,9

14,6

20,9

4,8

5,6

1979

14

343

12

308

51

526

31,0

8,2

0,1

8,3

11,9

8,4

0,1

1980

17

374

0

385

53

636

57,3

29,7

0,0

29,7

42,5

2,4

0,0

1981

16

337

20

383

49

605

47,4

15,2

0,0

15,2

21,8

4,6

0,0

1982

15

354

0

347

51

608

42,0

16,1

0,9

17,0

24,4

4,1

1,2

1983

16

343

35

370

51

623

39,1

11,1

0,6

11,7

16,7

6,0

0,8

1984

14

348

0

327

43

605

37,2

13,3

0,0

13,3

19,1

5,2

0,0

1985

15

379

8

346

29

608

38,8

10,3

0,0

10,3

14,8

6,7

0,0

1986

5

139

0

114

18

220

13,3

0,8

0,0

0,8

1,1

*

0,0
256

7898

297

5941

1540

22490

738,5

235,2

83,6

318,8

17,9

5,6

4,7


Prvou stovku cest dovršila loď v roce 1975, druhou již v roce 1982.


Z hlediska přepraveného množství zboží


- prvý milión tun zboží přepravily KOŠICE v roce 1969 na cestě 41 R z Tsukumi do Newcastlu s vápníkem,


- druhý  v roce 1974 na cestě 83 in z Puerto Ordaz do Antwerp s rudou,

- třetí na cestě 128 R v roce 1978 a

- čtvrtý v roce 1980 na 'cestě 173 R (obě cesty s apatity v téže relaci Murmansk - Hamburk). - - v roce 1983 jsme se dočkali pátého milionu (a to už je výkon, představující pět tisíc vlaků o 50 dvacetitunových vagónech) na cestě 216 R (opět apatity z Murmansku.


- nejvíce zboží přepravily KOŠICE na cestě 71 R z Rio de Janeira do Antwerp v roce 1972, kde převezly 26 333 tun rudy.

- nejméně na cestě 66 out v témže roce pří přepravě 5053 tun netypického nákladu železa a drobnice ze Štětína do Umm Quasru.

Milióntou milí ujely KOŠICE v roce 1976 na cestě 104 R z Baltimore do Udevally; rekordní vzdálenost v jednom roce  představuje 102 tisíc mil v roce 1965.

Z hlediska času

- nejkratší plavba trvala pouze 8 dni při cestě 38 R ze Štětína do Oxelosundu a odtud s rudou do Antwerp,

- nejdelší pak byla cesta 76 out ze Štětina do Umm Quasru roce 1973, která trvala 104 dni.

Loď KOŠICE přepravila i jubilejní 20 miliontou tunu čs.lodí 5.5.1982 na cestě 182 R a 25 miliontou tunu 1.4.1985 na cestě 240 R, obě cesty s nákladem apatitů z Murmansku.

Na předchozí cestě ve stejné relaci přepravila i svoji dvoumiliontou tunu sovětských apatitů.


Loď KOŠICE jako první čs.loď vůbec (velitel kpt.Frey) podnikla cestu kolem světa. 28. 10. 1965 vyplula ze Štětína na cestu 15R do Vitorie (Jižní Amerika), odtud okolo Afriky do Nagoyi (Japonsko), dále do Chaňaralu (Peru) a odtud Panamským průplavem do Rijeky, kam připlula 16.2.1966 - necelé čtyři měsíce po odjezdu z Evropy. Poté zaznamenala jště 3 cesty okolo světa, dvě v roce 1968 a další hned v následujícím roce 1969.


Ve všech letech vykázala loď ziskový výsledek, nejlepší v roce 1980, kdy roční návratnost činila 42,5%, i v nejhorším roce 1983 činila návratnost nadprůměrných 16,7%.

Za svoji existenci se loď  více než čtyřikrát zaplatila  proti pořizovací hodnotě přinesla na zisku a odpisech o 319% více než stála v době pořízení.

Prostředky vložené do pořízení lodi se vracely v průměru za 5,6 roku, což znamená roční úhradu 17,9%. Svou rentabilitou byly KOŠICE nejlepší ze specializovaných lodí pro přepravu hromadných substrátů.


13 7.1986 odchodem posádky z taiwanského přístavu Kaohsiung skončila historie do té doby naší nejstarší lodi KOŠICE , prodané po překročeni stanovené životnosti do šrotu japonské firmě Kanematsu Gosho.

V době prodej byla loď již zcela odepsaná (tedy s nulovou zůstatkovou hodnotou), prodejní cena byla 10,8 mil.Kč a čistý výnos z prodeje pak 7,5 mil.Kč.


© 2004-2014 Zdeněk Bastl | tvorba webu www.efektivita.cz