Vítejte na nové verzi stránek www.namorniplavba.cz

Třinec

je třetí a poslední lodí' ze série bulkcarrieru. dodaných z Polska v páté pětiletce. Kontrakt na dodávku lodi typu B 447/III/ 23 (pořadové číslo lodi v sérii) proběhl v Praze v červenci 1974 a kontrakt byl podepsán 29. 7. Kýl lodi byl položen 27.11.1974, 27.1.1975 zahájil činnost stavební dozor, loď byla spuštěna na vodu 17.5. a jízdní zkoušky proběhly 17.až 23.8.


v provozu
rozměry


od


12.09.75


délka

m

199,1

provoz


22.09.98


šířka

m

24,5

roků


23,0


ponor

m

11,0
stavba
hlavní strojrok


1975


druh


vznětový

místo


Štětín


výrobce


Sulzer

země


Polsko


KS

HP

12000,0

druh


hrom.


rychl.

míle/hod.

14,5

spotř.

tuny/den

39,0

parametrytonáž

BRT

20596


poř.hodnotanosnost

DWT

33230


PH SC

mil.Kč


prostor

m3

40723


PH VRCV

mil.Kč

129,3


Loď Třinec je druhá jednotka s vysokým stupněm automatizace a dálkového ovládání, sesterská loď Bratislava a její neautomatizované předchůdkyně Prahy. Podle zkušeností lodi BRATISLAVA došlo k některým změnám, registrační a signalizační zařízení lodi je výrobek švédské firmy Jengner, navigační zařízení včetně radiostanice bylo dodáno standartní .jako na ostatní naše jednotky, stykače byly použity z větší části od firmy ASEA nebo licenční výroby z PLR, což vytvořilo předpoklady ke snížení poruchovosti zařízení dodaného na předchozí loď. z PLR.

Přes problémy, které se v době stavby vyskytly (zejména souběžná přednostní stavba lodi pro přepravu plynu pro norského zákazníka) i organizační potíže produkční štětínské loděnice A. Warskiego, byla loď jako celek provedena v dobrém standartu s odstraněním řady nedostatků, které byly na předchozích jednotkách. Příznivě se projevila i činnost stavebního dozoru, který pusobil prakticky od počátku stavby.

Stejné jako loď Bratislava představuje loď Třinec jednotku, umožňující šestnáctihodinový provoz strojovny bez obsluhy se stejnou úrovní ubytování každého námořníka ve vlastní kabině a s bohatým kulturně-rekreačním zázemím (tělocvična, sauna apod.). Vyšší úroveň a spolehlivost automatiky se odráží v nižší poruchovosti i nákladech na údržbu.

Její nosnost je nejvyšší z těchto tří polských bulkcarrierů, čehož bylo dosaženo změnou členění vodotěsných přepážek.


V roce 1977 bylo provedeno přecenění lodi (podle obecných pravidel pro přecenění základních prostředků a hodnota lodi se snížila (což ovlivňuje relativní ukazatele návratnosti v jednotlivých letech).     provozní výsledky


tuno

         finanční výsledky

    návratnost

odp.

 

rok

cest


MEČ

tuny

míle

míle

tržby

zisk

odpisy

přínos

%

roky

%1975

3

103

2

97

31

501

25,7

13,4

3,7

17,1

10,4

9,6

2,2

1976

7

269

61

227

73

1018

64,8

26,2

13,2

39,4

23,9

4,2

8,0

1977

9

395

1

290

85

1374

58,0

21,8

10,1

31,8

24,6

4,1

7,8

1978

8

311

29

252

65

1143

39,7

8,6

10,1

18,7

14,4

6,9

7,8

1979

9

374

10

268

61

1424

34,9

5,7

10,6

16,3

12,6

7,9

8,2

1980

7

337

22

215

59

1273

46,4

14,0

10,3

24,3

18,8

5,3

7,9

1981

7

332

14

215

60

1061

51,3

9,8

9,6

19,5

15,0

6,6

7,5

1982

8

403

1

235

67

1286

48,5

16,2

10,4

26,6

20,5

4,9

8,0

1983

9

355

0

263

58

1063

32,9

-0,3

6,8

6,5

5,0

19,9

5,3

1984

10

359

9

291

51

952

41,5

7,6

7,1

14,7

11,3

8,8

5,5

1985

9

328

0

234

51

1562

39,7

5,6

6,3

11,9

9,2

10,9

4,9

1986

11

352

23

268

42

594

44,3

1,3

7,2

8,5

6,6

15,2

5,6

1987

9

376

2

266

45

679

38,5

11,8

7,3

19,1

14,7

6,8

5,6

1988

9

350

29

271

60

1011

46,5

6,6

7,3

13,9

10,8

9,3

5,6

1989

7

326

0

198

60

1199

57,9

21,3

6,3

27,6

21,4

4,7

4,9

1990

8

385

4

203

61

814

57,8

11,6

7,4

18,9

14,6

6,8

5,7

1991

9

327

24

257

59

1228

75,6

9,5

0,0

9,5

7,4

13,6

0,0

1992

8

379

0

197

56

1215

50,3

23,6

0,2

23,8

18,4

5,4

0,2

1993

9

327

28

209

51

1174

45,0

-10,0

0,0

-10,0

-7,8

*

0,0

1994

9

352

0

226

52

1136

53,2

19,2

0,0

19,2

14,9

6,7

0,0

1995

9

400

14

255

66

1862

52,0

11,7

0,0

11,7

9,0

11,1

0,0

1996

9

374

14

255

66

1862

52,0

11,7

0,0

11,7

9,0

11,1

0,0

1997

9

352

14

255

66

1862

52,0

11,7

0,0

11,7

9,0

11,1

0,0

1998

5

236

8

142

36

1034

28,9

6,5

0,0

6,5

5,0

19,9

0,0
197

8102

309

5590

1380

28327

1137

265,0

133,9

398,9

12,6

8,0

4,2


Loď Třinec byla od počátku provozu exploatována v relaci z Již.ní Ameriky (Brazilie a Venezuela) v rámci tříletého kontraktu s Čechofrachtem za dobrou sazbu při odvozech rud pro čs.hutnický průmysl. Protože se jednalo pouze o jednosměrné vytížení nákladem o velké specifické váze, byla ruda přepravována pouze ve čtyřech nákladových prostorech a tři byly po celou dobu využívány pro rekreační tělovýchovu (v jedné ládovně tenisový kurt, v druhé fotbalové hřiště). Po splněn! tohoto kontraktu pak byl provoz lodi daleko intenzivnější na čs. i cizí účet a řada exportních cest do Jižní Ameriky byly využita k přepravám na cizí účet (uhlí, chemikálie, obilí).

Byla služebně nejstarší lodí celé floty , kde spolehlivě sloužila plných 23 roků, tekže má i nejvyšší počet dní v provozu a druhé největší množství přepravených tun (po Košicích I.)

První cesta se uskutečnila v balastu do Brazilie a odtud s rudou do jugoslávského přístavu Bakar.

Kromě dvou let vždy zisková, nejlepší v letech 1976-7, 1982 a 1989, kdy návratnost přesáhla dvacet procent.

První milibn tun byl dovršen na exportní cestě č. 34 v roce 1979 z Hamburku a Antwerp do Santosu s nákladem chemikálií, dvoumiliontá tuna v roce 1983, třetí milion  v roce 1987, čtvrtý v roce 1991 a pátý v roce 1996.

Půlmiliontá míle byla ujeta na cestě 58 R v roce 1982, kde loď přepravovala.. náklad krmiv z Tampy do Chiby milion ujela v roce 1992, milion dovršen v roce 1992.

Nejkratší cesta měla číslo 31, byla realizována v roce 1979, kdy za 11 dní byla přepravena ruda z Oxeloesundu do Dunkirku, nejdelší cestu uskutečnila loď v roce 1982 s pořadovým číslem 55, kdy za 81 dní byla realizována cesta s nákladem pšenice na trase Stětín - Three Rivers s vykládkou na Kubě v přístavech Havana a Santiago.

Nejvíce zboží na jedné cestě bylo přepraveno na cestě C. 11 v roce 1977, kdy loď převezla z Rio de Janeira do Bakaru 33 175 tun rudy, nejlehčí náklad pak tvořilo 24 848 tun uhlí přepravených v roce 1980 na cestě 42 out po trase Stětín, Sidny, Halifax do Vittorie.

Po ekonomické stránce patří loď TŘNEC k nejúspěšnějším v kategorii bulkcarrierů, když za dobu provozu uhradila vyprodukovaným ziskem a odpisy trojnásobek své pořizovací hodnoty. Zisk v měně kapitalistických států je nejvyšší nejen v kategorii bulkcarrierů, ale v celé flotě vůbec.

V roce 1996 byla loď převedena dceřinné společnosti COS-Venus Malta

Po prodeji sloužila loď jako plovoucí skladiště v Hamburku.

© 2004-2014 Zdeněk Bastl | tvorba webu www.efektivita.cz