Vítejte na nové verzi stránek www.namorniplavba.cz

Mořské proudy

Stálý koloběh a pohyb vody v oceánech a mořích v horizontálním a ve vertikálním směru. Hlavními příčinami mořských proudů jsou vítr nad povrchem moře, tlakový gradient ve vodě, přílivové a odlivové síly Měsíce a Slunce. Směr mořských proudů je určován zemskou rotací a směrem pravidelných větrů. Lze rozlišit horizontální povrchovou a hlubokomořskou cirkulaci mořské vody, spojenou do jednoho systému vertikálními sestupnými a vzestupnými proudy vodních mas.


Golfský proud

relativně teplý mořský proud v Atlantském oceánu. Vzniká v Mexickém zálivu účinkem Yucatánského a Floridského proudu, je posilován i Antilským proudem. Z Floridského průlivu pokračuje podél pobřeží Severní Ameriky k mysu Hatteras a dále k Newfoundlandu, kde se stýká s chladnými proudy Labradorským a Východogrónským. Na styku proudů pásmo Cold Wall s četnými mlhami a bohatými lovišti ryb. Od Newfoundlandu pokračuje napříč Atlantským oceánem jako Severoatlantský proud, omývá pobřeží Velké Británie, Islandu, Norska, poloostrov Kola, západní pobřeží ostrova Špicberky. Při pobřeží Floridy dosahuje rychlosti až 5 námořních mil/hod., u mysu Hatteras přenáší přes 55 mil. m3 vody za s a u Velké Británie 7 mil. m3/s. V celém průběhu je Golfský proud vzhledem k okolním vodám teplejší (u mysu Hatteras o 3 °C, mezi Velkou Británií a Islandem o 7 – 9 °C, v Norském moři o 4 – 8 °C, v Severním moři o 5 – 8 °C). Vlivem Golfského proudu Norské a Barentsovo moře většinou nezamrzají, pro lodi jsou přístupné přístavy Bodo, Narvik, Tromso v Norsku a Murmansk v Rusku. Golfský proud výrazně otepluje atmosféru; zvýšený výpar ovlivňuje výši srážek v Evropě a cyklonální cirkulaci ovzduší.


Labradorský proud

studený mořský proud na severozápadě Atlantského oceánu. Teče od severu z Baffinova moře podél pobřeží Labradorského poloostrova, východně od Newfoundlandu se stýká s Golfským proudem a spoluvytváří tzv. Cold Wall s častými mlhami a bohatými lovišti ryb.


Benguelský proud

[bengelský], studený povrchový proud, který se v jižním Atlantiku odděluje od proudu Západního driftu a výrazně ochlazuje pobřeží jihozápadní Afriky (o 5 až 9 °C proti průměru v dané západní šířce). Ovlivňuje suchost klimatu (vznik pouště Namib). Proniká až do Guinejského zálivu.

© 2004-2014 Zdeněk Bastl | tvorba webu www.efektivita.cz