Vítejte na nové verzi stránek www.namorniplavba.cz

Legrace musí být…

Čas neúprosně běží, z nás nedávno asistentů, plavčíků, stewardů jsou již důchodci, kteří mají již dost času na vzpomínání pěkných chvil z oněch dávných časů, počátků naší poválečné námořní plavby,


Hrst veselých vzpomínek z našich prvních lodí


Dva Rudolfové

Když už je řeč o dávných časech, nelze nevzpomenout na historii dvou Rudolfů. Rudla Fojtů a Kurc byli posláni nejdříve na praxi na polské lodě. Na lodi Lublin pracovali, kde bylo právě potřeba. Byli také zařazeni jako trimeři a tak pilně přihrnovali uhlí k vertikálním šachtám, kde palivo klouzalo až k lopatě topičů. Rudla Kurc, jak vzpomíná druhý Rudla, byl v teplácích, tvář černou, takže ve tmě neviditelný jako herec černého divadla. Nešťastnou náhodou sklouzl do šachty a koulel se v uhlí jako klubko přímo na lopatu topiče. Ten se strašně ulekl,vytrhl zpod něj lopatu a chtěl černý přízrak (údajně čerta) lopatou utlouct, vzývaje přitom všechny svaté. Naštěstí mu v tom druhý topič, asi chladnokrevnější, zabránil. Tato událost se povídala dlouho v jídelnách polských lodí.


Z Rudly Kurce byl pak kuchař zvaný korabelník a Ruda Fojtů pracoval na palubě. Později byl pověřen funkcí palubního skladníka na lodi Republika. Prvním důstojníkem byl Řek jménem Tzavaraz. Jednou týdně mu dával skladník k podpisu výdejky na spotřebovaný palubní materiál. O prvním bylo známo, že by si pro korunu nechal vrtat koleno. Nechal se, např. na lodi v Suezském kanále ostříhat a holič pak hodinu tloukl na dveře jeho kabiny, aby zaplatil. Jednou napsal skladník na výdejku toto: "Dnes dávám pro posádku 10 kartonů piva obzvláště dobře vychlazeného“. První samozřejmě výdejku podepsal s ostatními, nikdy je nečetl. Bylo z toho spousta legrace a kapitán Klos to vzal jako povedený kousek a přitlačil prvního, aby podhodil alespoň dva kartony, když podepisuje a neví co. Výdejku pak za to dostal, aby ji .sám roztrhal.


Venca z bedny

Na lodi Republika ještě zůstaneme, z té mám nejvíce pěkných zážitků a vzpomínek. Jako nejznámější a snad dochovaná mezi námořníky až do dnešních dnů je historka o "Vencovi z bedny".

Jak je známo loď Republika byla lodí parní o rychlosti asi deseti uzlů, samozřejmě bez klimatizace. V tropech bylo v kabinách stále kolem 30° i více, hlavně ve střední nástavbě nad strojovnou a kotelnou. Nad kotelnou byla podlaha v kabinách doslovně horká a dokonce matrace byly teplé. Z těchto kabin se v tropech všichni stěhovali na palubu, kde také spávali. Při nočním buzení byl vždy problém najít toho pravého, když za ranního ochlazení se všichni zamotali do dek a byli pak jeden jako druhý. Topič Venca z Ruzyně již delší dobu pozoroval kuchaře, až vyberou poslední brambor z bedny k tomu zhotovené na "pupdeku". Bedna byla asi dva metry dlouhá, dostatečně vysoká, široká i vzdušná díky žaluziím. Jakmile byla prázdná, Venca se do ní okamžitě stěhoval s matrací, dekou a polštářem. Snad uplatil kuchaře, že mu ji přenechali nebo byli rádi, že nemuseli už chodit pro brambory tak daleko a rádi se jí zbavili, to se už dnes nedovíme. Od toho času se stala bedna Vencovou svatyní a jiní z midshipu mu ji záviděli. Vymýšleli proto na Vencu různé podrazy. Nejčastěji polévali bednu vědrem vody nebo postříkali hadicí nad ránem, kdy tvrdě spal po "psí vachtě" a měli hroznou radost, když za chvíli Venca vystrčil rozespalý hlavu z bedny a zabručel si jen tak pro sebe "kruci, moře jako olej a fala jak kráva až sem". Jednou u piva mu řekl mazač Vobr "Venco, ty vole, víš-li, že budeš jednou slavnej, kdo se může na tomto světě pochlubit, že přeplaval v bedně na brambory tři oceány a celou řadu moři. Věř mi,Venco." Zda Venca uvěřil nebo ne, to nevím, ale že měl Vobr pravdu, to vím dodnes.


Špenát

Na lodi byla celá řada lidí, kteří uměli držet partu, byli pracanty a po práci samá legrace. Mezi takové patřil i tesař Josef Jirchovský z Mělníka. Měl skutečně zlaté ruce. Na lodi jsme na něj složili básničku, kousek vám z ní uvedu:


Na Mělníce v Mlazících narodil se hoch

ruce jako lopaty kůži jako hroch.

Byl to náš pan dřevěnka

s očima jak pomněnka.


Jednoho dne přilít domů se slovama na rtech

ženo,děti, sbohem buďte kufry ihned balte

existuje taká firma Čechofracht oj toť

vysílá mne do ciziny na námořní loď.


Sotva co se po palubě chodit naučil

denně nás pak povídáním až do noci pomučil

povídal nám o všem možném o hektarech špenátu

také jak raz o peřiny lohli pantátu

atd. . . . . .


Špenátu prý měl soused za barákem tři hektary a pantáta přišel o peřiny proto, že jako staročech a vlastenec zásadně nezamykal domek. Po zmizení peřin snad už si koupil zámek. Jiný soused pěstoval liliputky a když jednu o svátcích zabil, vyškvařil z ní 5 litrů řemenového sádla, rodina byla přejedená až měla ze škvarků průjem, proto zbytek musel odnést do polí kavkám.


Josef byl dobrým harmonikářem a často hrával v jídelně, která byla za komínem na člunové palubě. Zpěv ani hudba nikoho nerušily, nebyly tam kabiny. Stalo se mnohokrát, že po půlnoci, když jsem nastoupil do služby na můstku, se v jídelně ještě dlouho svítilo a byla slyšet hudba. Poslal jsem vždy vachtového, aby Jožu probudil, on totiž tak hudbu prožíval, že měl zavřené oči a snil. Vůbec nevzal na vědomí, že už všichni odešli spát a on je v jídel~ě zcela sám a vyhrává a vyhrává, též coby staročech a vlastenec.


Přidám o Josefovi ještě dvě historky a to budou poslední, aby zůstalo místo i pro druhé. Přiznám však, že na Jirchováka vzpomínám nejraději, byli jsme dobří přátelé. Mohl bych o něm povídat a povídat a vždy by to byly historky milé a veselé. Josef si totiž nebral servítek na ústa. Jednou ho pozoroval při otevřených dveřích do tesařské dílny, jak pracuje u ponku, pracovník jednoho ústředního úřadu, který byl vedoucím delegace z Prahy. Jóža, aniž by na něho promluvil, jen tak pro sebe prohodil: "Buď koumavej, nebuď lepeška, koukej se něco přiučit, nevíš, kdy se ti to hodí, já si to do hrobu nevezmu“: Ten se bez pochopení od dveří vzdálil.


Ta druhá je ze Šanghaje. Při opravách po tajfunu byl Josef člen sedmičlenného dozoru, později se zvýšil jeho počet. Bydleli jsme společně v Park-hotelu. Jednou jsem se vracel z města a vidím před hotelem spoustu lidí a několik rikšů s tříkolkami, jak hlasitě gestikulují. K mému překvapení vidím, že uprostřed toho chumlu stojí Josef – postavou nevelký se uprostřed úplně ztrácel a jen stále .hlasitě opakoval „jo mejo čen“ což znamená  po čínsky - nemám peníze. Když mne zahlédl, radostí vykřikl, ty jsi moje spása, půjč mi dva Juany. Po zaplacení rikšovi se chumel rozešel. Nechal jsem si pak. vyprávět co se vlastně stalo. Joža tedy začal: Šel jsem Nankingskou ulicí, bylo horko a pěkně jsem se potil. Najednou vidím, že jede vedle mne rikša a nabízí mně své služby, říká sedni si, co bys chodil pěšky. Já na to, že raději půjdu po svých, nemám to už daleko a také, že nemám ani vindru. On zase, že nevadí, má stejnou cestu, že již končí (zatahuje) a pokud jde o peníze, to nestojí za řeč, vždyť  jednou nemáš ty, podruhé zase já, to už tak v životě chodí. Tož, když tak rozumně rikša vyprávěl, tak jsem si sedl a říkám KOČIVETY - po šanghajsku Parkhotel. Rikša tam hodil trojku a upalovali jsme k hotelu. Jaké pak bylo pro mne překvapení, když pak před hotelem chtěl po mně prachy. Jak jsem tak Josefa poslouchal, hned jsem pochopil, že ho zase chytla fantazie. Zeptal jsem se ho proto, jakou řečí si tak pěkně povídali. Jóža klidně odpověděl, no ani jsme si tak moc nepovídali, ale já měl pocit, že to rikša tak myslel, jak jsem ti to vylíčil.


Maják

Když.: jsem vzpomněl Park-hotel, tak se k němu váže ještě jedna historka. Po skončení oprav přivezla loď Fučík do Číny také posádku pro loď Republiku. Byl mezi nimi i kuchař Honza Dostál. Ten se v Šanghaji rozšoupl a přestože byl v tak velkém městě poprvé, nedělal si s návratem na loď do loděnice těžkou hlavu. Před zasednutím k číši se rozhlédl, aby zjistil, že na Parkhotelu, který již znal, svítí velký neón a stačí pak nabrat směr na tak velký maják a trefí až ke stanici autobusu co jede do loděnice. Stanice byla totiž v blízkosti Parkhotelu. Kolem půlnoci sezení ukončil a hodlal se vrátit domů předem promyšlenou trasou. Na hotelu neón již dávno zhasli, směr nebylo možno stanovit a tak milého Honzu nám ráno na loď přivezla policie. Nejhorší bylo, že nepřítomnost kuchaře tak rozrušila poIitického pracovníka Majera, že chtěl, abych s ním šel Honzu hledat v 7 mil. městě. Rozmluvil jsem mu to, v Číně se přece  náš člověk nemůže ztratit.


Nákupy

Republika ve svých začátcích plavala řadu let do Číny. Čas jme počítali na plavby, což představovalo vždy 5 až 6 měsíců. Za tu dobu jsme si každý z nás něco našetřil. Během plavby jme .bunkrovali v Adenu, Colombu a Singapuru, kde mnoho času na nákupy nebylo. Hlavní soukromý nákup jsme proto dělali až v Kielském kanále. Objednávky jsme zasílali před zpáteční cestou z Číny. Každý si na papír napsal objednávku, hospodář ji přeložil a zpracoval podle sortimentu na jednotnou listinu. Občas některý z nás připsal do objednávky třeba náhradní skleněné oko, protézu nohy, nebo klapky na oči pro koně, apod. Měli jsme radost, jak hospodář Matiášek rozrušen zjišťuje podrobnosti, zda jde o dřevěnou nohu levou či pravou, jaká má být barva oka a jak přeložit klapky na oči. Teprve potom zjistil, že šlo o legraci. Když si mazač Senič chtěl v koupit holandskou krávu, všichni to brali za legraci, on to vsak myslel vážně. Aby s ní neměl potíže při dopravě domů, objednal si ji raději v Tuzexu.


Persona non gratis

Cesta z Kielského kanálu do Gdyně, kde jsme pravidelně připlouvali, byla nejpříjemnějším úsekem. Rychle jsme si navzájem přehrávali, zakoupené gramofonové desky na magnetofonové pásky a kochali jsme se dárky zakoupenými pro své nejdražší doma. Řada z nás se připravovala na cestu domů. V Polsku jsme byli jako doma. Někteří svobodní měli tam i své přítelkyně, nazývali je však „persona non gratis“ a tvrdili, že si raději připlatí a mají pořádnou šikézní dámu. Ony zase o našich chlapcích vyprávěly, že "Pepičky kochač chtěji, ale platit ne - za dva zloté prý by kozu pěchotou hnali až do samej Pragi, ale jinak jsou fajní chlopci".


Svačina na komíně

Na palubě jsme měli několik polských námořníků. Vzpomínám na loďmistra Jasička, kterého bylo vidět hned na přídi, hned na zádi. Když se maloval komín, musel se skončit za den. Chlapci na sterlingu nesměli dolů ani na svačinu – ta byla vždy u hrnce kostí z polévky. Jasiček neváhal vytáhnout hrnec s kostmi na komín, aby nikdo nemusel dolů, to by se pak protáhla svačina a komín by také nemusel být hotový. Po skončení byla vždy menší oslava, kterou financovali společně strojní a palubní čífové.


Zvon

Čas služby na moři se odměřoval lodním zvonem na můstku. Dnes už tento zvyk zanikl, málo kdo si však uvědomí, že to mělo něco do sebe, bylo to vlastně ověření, že služba na můstku funguje. Dnes, kdy slouží na můstku jen důstojník, nikdo nemusí vědět, že se s ním např. něco stalo i po několik hodin. Se zvoněním se váže tato historka. Plujeme v noci Indickým oceánem, na můstku bylo ticho jako v kostele. Kapitán Horčic stál u otevřeného okna vlevo od středu kormidelny hluboce zamyšlen. Námořník Kwasniewski se připravoval odzvonit prvou půlhodinu vachty. Lodní zvon visel před středním oknem kormidelny. Neměl srdce, to se ráno utrhlo a zvonilo se proto maršpiklem. Okno si kormidelník vytáhl, aby prý na něj tak nefoukalo, to ale Kwasniewski nevěděl. V pravou chvíli udeřil maršpiklem do skla namísto do zvonu. Kapitán Horčic se ulekl až nadskočil. Nemohl ihned pochopit proč mlátí námořník maršpiklem do okna. Vše se pak v zápětí vysvětlilo.


Bójka

Jednou s námi cestoval z Číny spisovatel Fábry. Počasí nám nepřálo a tak ho cesta moc unavovala. Moře prostě snášel těžce. Zamýšlel dokonce v Suezu změnit dopravní prostředek za letadlo, nakonec jsme ho přesvědčili a plul s námi dál až do Gdyně. Atlantik a Severní moře bylo rozbouřené a to milému cestovateli na duchu nepřidalo. Když z paluby pozoroval na Severním moři bóji, jak se kymácí na vlnách, bliká a zvoní, prohodil k němu Bartovský: což nám je hej - co by měl říkat ten chlap v bójce, musí si mlátit do zvonu a vypínat a zapínat světlo. Pan Fábry nato - "kristušát to je ale čo?".


Ventil a Golém

Bylo by neúplné povídání o lidech a zážitcích na Republice, kdybych nevzpomněl Haryho Ventila a Goléma.

Hary Ventil byl topič Jindra Škrabola z Valašska.. Jednou, když jsme stáli ve Gdyni a venku mrzlo, někdo si mu stěžoval, že má v kabině zimu. To Jindru rozčílilo - obrátil se a šupem do strojovny, odkud bylo jen slyšet: však já vám zatopím, až vám bude horko - otevřu ventil a pak uvidíte ten frmol až bouchne pojistný ventil. Od té doby byl Harym Ventilem. Důstojníky moc nemiloval, tvrdil, že l když ráno vstanou, tak už mají. fajront.

Golém - jinak Zdeněk Kuzbach - dříve topič pivovaru Staropramen. Golémem jsme ho zvali pro jeho obrovskou a kymácející se postavu. Byl to velký kliďas a dobrák. Na lodi zastával funkci topiče. V tropech bylo v kotelně nesnesitelné horko. Celou službu jeden topič otáčel z kotelny dálkovým ovládáním vysoké větráky, aby zachytil trochu větru. Za deště se musely větráky natočit po větru a to bylo pro topiče utrpení. Rádi jsme za společné noční služby mačkali, my palubáci, mokrou houbu přes rošty na topiče v kotelně, ti měli za to, že prší a obrátili větráky po větru. Když pak Golém vyšel na palubu nadýchat se čerstvého vzduchu a zjistil, že obloha je samá hvězda, slyšel jsem jak nadával na kolegu – ten lebeda otočil větráky, kdoví co se mu to zase zdálo, to mu asi už začíná strašit. My jsme se k naší zlomyslnosti nikdy nepřiznali.. Zdeněk se mi připomíná vždy při oslavách únorových událostí. Je to on co stojí s puškou na rameni s kšiltovkou ve tříčtvrťáku v prvé řadě na nám všem známém plakátu s milicionáři.


Wyborowa

Ještě poslední z Republiky. Na kádrovce pracoval velmi hodný pan Mužík. Jednou doprovázel do Gdyně na loď pět mladíčků, kteří začali svoji kariéru ještě před vojenskou službou. S.Mužík nám připomínal, jak máme o mladé dbát, aby se nezkazili. Byli to chlapci Cibulák, Pšeja, Sadílek, Šimka a Škoda. Druhý den k večeru uspořádal pan Mužík s nimi kulturní procházku Gdyní, obcházejíc z velké dálky vyhlášené námořnické krčmy. Vpředu ho doprovázel ing. Huraj - chlapci jako housata kráčeli za nimi a vesele popíjeli z placačky "wyborowou". Když se vrátili na loď s.Mužík byl svým činem uspokojen a mladí námořníci byli v té nejlepší náladě.


 

kapitán dálné plavby Antonín Fojtů (*1930),

jeden z prvních absolventů námořní školy v polské Štětíně,

velitel řady našich námořních lodí

uveřejněno v jubilejním čísle Majáku k 30.výročí ČNP

Perličky a klípky z různých lodí

Kabáty pro opice

Na lodi J.Fučík jsme vezli z Vietnamu asi 450 opic pro náš výzkumný ústav. Přístav vykládky měl být na Středozemním moři, ale nevylučovalo se ani Polsko. Napsal j sem proto soukromý dopis na podnik (byl jsem prvním palubním důstojníkem), pokud by se opičky měly vyložit v Polsku, to vzhledem k zimnímu období bude pro ně velké riziko. Doporučil jsem proto možnost zvážit zakoupit v Kielském kanále pro opice prošívané kabátky a teplé čepice. Když seto dozvěděla paní Helenka Piková z MTZ, údajně zalamentovala: - to se to řekne kabátky a čepice, míru však neuvedli. Mirek Šafařík dodal: Helenko, to asi ještě neznáš Tondu Fojtů.


Černý déšť

Dokovali jsme v Helslngoru. Těsně před vyplutím z loděnice přišel za  mnou Ing. Skřivánek s prosbou, abych umožnil ještě krátkou prohlídku lodě pracovníkům našeho zastupitelského úřadu v Kodani. Kodani. Požádal jsem proto důstojníka a Ing. Skřivánka, aby je rychle provedli, já jsem se už musel věnovat lodivodovi. Ženy byly oblečeny do krásných letních šatů, muži do světlých obleků. K lodi přijížděl remorkér a lodivod mu chtěl dát znamení lodní sirénou, kde se má uvázat. Zatáhl za parní sirénu, dlouho to syčelo a valila se voda jak z vodotrysku, sebrala všechny saze z vnější stěny komína a ve formě tropického lijáku padal černý déšť: na zaměřovací palubu, kde právě diplomaté poslouchali odborný výklad. Hrůza byla, když jsme s lodivodem uslyšeli křik lidí, věděli jsme, kolik uhodilo – nevěděli jsme však, kam se honem podít. Když jsem po létech připlul do Džakarty, vyprávěla mi, tuto příhodu manželka jednoho našeho diplomata. Měli zato, že jsme jim to udělali schválně, na vysvětlování už tehdy naši neměli asi ani dost času. Já jsem pozorně její vyprávění poslouchal, snažil jsem se dodatečně vysvětlit, proč se tak asi mohlo stát, že siréna nebyla odvodněna, ale ani náznakem jsem se nepřiznal, že to bylo na lodi, kde jsem byl poprvé pověřen funkcí velitele Fučíka na cestu z Dánska do Gdyně.


Tichou nocí

Na Fučíku bývalo v tropech velké vedro, ventilace tam nebyla nejlepší. Večer jsme sedávali v ochozech a povídali si. Jednou nás byla pěkná parta, seděli jsme, popíjeli a nikdo nespěchal do kabiny, kde se teploměr držel na 37°C. Kolem půlnoci napadlo Víťu Černého, že bychom mohli poslat našim manželkám telegram, jak na ně vzpomínáme pod Jižním křížem. Ochotu odeslat takový telegram projevil první loďmistr Jarda Půhoný. Radista Jarda Kelnar ihned přinesl tužku a papír - Víťa Černý navrhl text: "Tichou nocí se svým koněm jedu sám". Jardovi Půhonému se to moc líbilo - za půl hodiny byl telegram odeslán. Horší to ale bylo doma. Paní Půhoná byla polské národnosti, obsahu telegramu neporozuměla - vydala se proto na kádrovku na podnik. Tam vše rychle pochopili a paní vysvětlili. Dítě, které měla sebou radostí poskakovalo a pokřikovalo vesele: - tatínek přijede brzy domů a na koníčku.

Druhého dne.měl Jarda krásně namalovaný obraz v kabině, jak si to uhání na koni jako Horymír.


Travestita

Na Republice jsme slavili Josefa, to tam bylo asi jedenáct oslavenců. Po půlnoci se objevila mezi námi docela šaramantní dáma. Všichni zůstali jak zařezáni - ticho, každý jen rychle uvažoval - odkud se vzala uprostřed Indiku. Dámou byl motorář Brabec, štíhlý muž, který si vypůjčil od jiných vše, co k tomu bylo potřeba (šaty, šminky, kabelku, boty), každý z nás něco podobného vezl přece jako dárek domů!


Lávka

Na loď se z Domu námořníka ve Whampoa vrací posádka ve veselé náladě. Pepík Novák - nastupuje do sampánu, který nás má odvézt na rejdu. Před loďkou zakopl, padá, ale stačí zachytnout se střechy, sampán se oddálil od mola, Pepík se drží rukama člunu, nohama nábřeží.  Další však považoval Pepíka prostě za lávku a klidně po něm přešel do člunu.


Karton

Steward Bena provádí výklad nějaké výpravě z Československa. Po skončení jedna paní říká, tak jste nám pěkně vykládal a ani nevíme kdo jste. On odpověděl lakonicky - čífstevard. Za chvíli jsem slyšel jak ta paní říká: ale ten pan Šistera byl šikovný. On byl šikovnej i na jiné věci, jednou si napsal do deklarace, že veze 1 karton cigaret. Celníkům se to zdálo málo, tak ho chtěli vidět. Jeden karton to byl, ale ten velký.


Stejně tak měl na hranicích smůlu steward Lukeš ml., kterému začal v pečlivě zabaleném kartonu od cigaret hrát před hranicí  tranzistor.


Křest

Na lodi probíhá rovníkový křest. Všichni kandidáti s hrůzou pozorují jak to probíhá. Neptunovi se upisují kartony piva, aby byl shovívavý. Někdo dává čtyři, někdo tři. Jindra Horák stále říká své manželce - neboj se - víc nedávej než dva. Když paní přišla na řadu a vedli ji ke skřipci zvolala - šest! Viděl jsem manžela jak se chytl za hlavu.


Vyřízený pes

Paní Freyová poslala kapitánovi zprávu, že má vyřízený pas a že přijede za ním. Telegram však zněl: PES VYŘÍZEN. Kapitán dlouho přemýšlel co asi vyvedl jeho krásný pes Čau čau, že ho musela nechat paní utratit.


Sextant

Kapitán Šimek vypráví hostům na můstku co k čemu slouží. Ukazuje i sextant a dodává, že kromě toho, co o něm řekl, je s ním možné měřit i hloubku moře. Všichni se divili. On jim vysvětlil, že když se uváže na šňůru a spustí do vody, pak stačí jen odměřit délku mokré šňůry a hloubka je změřena.


Sakra zima

Přijeli jsme do Japonska přebírat loď Kladno. Já jsem si vyrazil s Béďou Hubáčkem do blízké Osaky. Povídám Bedřichovi „pamatuj si, naše loděnice se jmenuje SAKURAŽIMA, tak se pamatuj třeba SAKRA ZIMA a vše bude dobré. Když jsme se v noci vraceli domů, marně jsme vysvětlovali taxikáři KRUCI MRZNE - TO JE CHLADNO – nic z toho nerozuměl. Kdyby se sám nedomyslel, ze by to mohla být SAKURAŽIMA, tak bychom dopadli asi jako Honza Dostál v Šanghaji.


Olomoucké

Jednou nás pozvali Japonci na večeři. Kapitán Frey nám to řekl na poslední chvíli, měli jsme co dělat se umýt a převléknout. Béďa to vše nestihl, nechal si své kanady, nohy si nestačil umýt. V restauraci se sedělo na zemi a nohy jsme měli pod otáčecím stolíkem. Samozřejmě vyzutí, to je podmínkou. Béďa se zout nechtěl, ale musel, jinak by tam nemohl vkročit. S námi u stolu seděl i kapitán Frey. Stále naříkal, to jídlo je chutné, pěkné na vzhled, až na to, že to všechno páchne jako naše olomoucké.


Rekreační loď

S radistou Pazourkem bylo na lodi vždycky veselo. Jednou jsme nafingovali zprávy čs.rozhlasu po našem. Jirka chytil celé zprávy i se znělkou "kupředu levá". Zprávy četli muž a žena. Muže jsme vypustili a stejné zprávy namluvil Robert Kopač, avšak s dodatkem, že Československo hodlá zakoupit osobní loď pro rekreaci našich pracujících. Hotel obsadí RAJ, hudbu Pragokoncert a posádku budou tvořit naši námořníci z ČNP. Loď bude plavat dokonce snad až na Havajské ostrovy. Zprávy vyzněly tak věrohodně, že za hodinu už sestavil Jarda Půhoný návrh na crew-listu a údajně za velmi živé výměny názorů, hádali se prý mezi sebou i o takových věcech, zda je uchazeč representační vizáže apod. Jediný Franta Ambruz poznal Roberta Kopače a vše hned pochopil. Jiní si to nenechali vymluvit ani druhého dne.


Rio

Dobudoval jsem si svůj rodinný domek a chyběl mně již jen hlídací pes. O toho se mi postarali radisté Sadílek a Pazourek v Brazilii. Nazvali jsme ho Rio. Už jako štěně byl čistotný a každé ráno.jsem ho chodil vyvenčit. Chodil vždy za komín a hromádky ukládal na vlnitou střechu. Když už bylo chladněji, nechodil jsem s ním, čekal jsem u dveří až si vyřídí potřebu. Jednou, ještě za ranní tmy a silného větru, se mi Rio nevracel. Vzal jsem si baterku a šel jsem ho za komín hledat. Hromádku jsem našel, ale, pes nikde. Měl jsem za to, že ho unesl vítr. Chodím kolem komína, svítím před sebe a pes si to cupitá ve tmě. za mnou. Pak ho hledejte.


Šulín

Na Kladně jsme měli tesaře Kozmíka. Já jsem byl prvým palubním a zlobilo mě, že na lístek s měřením vody mi stále tesař uvádí u jednoho tanku na pitnou vodu, že je plný. Tento tank však byl už řadu týdnů předělán na sklad piva, tesař Kozmik to však nevěděl, ani ho neměřil, jen psal, že je plný. Rozhodl jsem se s elektrikářem Dubem, že si vleze do tanku, Kozmíkovi namaže sondu hořčicí a pěkně mu za ni zatahá. Já jsem ho poslal specielně proměřit tento tank. Vše šlo podle plánu, tesař křičel – chyťte černého pasažéra, je v tanku a také nám tam už nadělal, podívejte se na sondu. Když se pak dozvěděl pravdu, řekl lakonicky VY ŠULÍNI JEDNI.


Polyglot

Na Republice zaskočil na jednu cestu za 1.strojníka. Munzara Bohouš Sokol. Byl to veselý člověk. S anglickým jazykem měl potíže, německy mluvil dobře. Plaval už i s panem Munzarem na našich předválečných lodích. Když přišel na loď v Adenu Angličan co nám dodával bunkr, přivítal ho Bohoušek slovy: Du jú špik ingliš - on na to, že samozřejmě, je přece Angličan, tak Bohouš pokračoval - alzo némen zí plac bite šén.

Nedělal si hlavu ani s cizími názvy vžitými na lodi, tallymanka byla pro něj kalimantajka, tweendeck - kvindep, Fojtů – Fojta, Pešek - Peška. Námořníkem byl velmi dobrým. První plavbu do Číny jsme obeplouvali Borneo a celá trasa byla tajná, abychom se nedostali do rukou Čankajška. Bohoušek si vedl svoji navigaci v kabině a nedal se oklamat. Vždy na mne křičel na můstek, ty, Fojta jeden, kampak to pluješ, mě to nějak nevychází a slunce by mělo být vlevo a né vpravo. Měl pravdu.


Dovětek

Já bych mohl vzpomínat a psát a psát. Měl bych ještě tolik co povědět, ale už bych mohl čtenáře nudit. Měli jsme na lodích celou řadu veselých a pracovitých lidí. Velmi rád na všechny vzpomínám. Doufám, že ti, o kterých jsem zde vzpomněl, se nebudou na mě zlobit, vždyť jde jen a jen o veselé zážitky z dávných časů.


Mými vzpomínkami nehodlám zdůraznit, ze snad dříve bylo na našich námořních lodích více legrace, chtěl bych jen zavzpomínat na příjemné zážitky a dobré lidi, kteří se mi zapsali do paměti. O práci a pracovních podmínkách dřívějších časů zde vzpomínat nehodlám, práce může mluvit sama za sebe. Vždyť aby naše námořní plavba pokračovala ve svém vývoji, bylo k tomu zapotřebí kus poctivé práce a nadšení. Kapitán Frey mi často zdůrazňoval: Kdybyste se po tajfúnu vzdali, rozutíkali se z Číny domů, určitě by se již naše námořní plavba hned tak nevzpamatovala. Dík patři vám, námořníkům staré Republiky, co zůstali a také celé řadě pracovníků v tehdejším Metransu. Při první plavbě do ČLR jsme prošli tvrdou námořnickou prověrkou, tajfun byl krutý, znovu jsme se všichni narodili, ale po špatném přichází vždy dobré, to vrátí opět sílu a chuť k další práci. Dnes má naše námořní plavba kus zajímavé historie a řadu let plodné práce za sebou. Naše lodě jsou moderní, námořníci mají svou tradici, na kterou můžeme být právem hrdí. Nezapomínejme ani na naše kolegy, kteří utrpěli při práci na lodích újmu na zdraví nebo dokonce vyhasl jejich život na lodi.


My, co již jen vzpomínáme na naši práci na lodi, bychom stěží doháněli rozjetý vlak technického pokroku na lodích. Nelehce bychom vnikali do všech těch tlačítek na přesné polohy, automatiky a já nevím na co všechno, ale dobře víme, že na mořský živel - jeho nebezpečí, na bezpečnou nakládku lodě a zajištění nákladu, na dobrý kolektiv a na vzornou reprezentaci naší vlajky ve světě ještě nikdo žádné tlačítko nevynalezl.

Široké odborné znalosti, pracovité ruce a vysoká morálka. budou ještě dlouho prvořadým požadavkem na správného pracovníka moře.


 

kapitán dálné plavby Antonín Fojtů (*1930),

jeden z prvních absolventů námořní školy v polské Štětíně,

velitel řady našich námořních lodí

uveřejněno v jubilejním čísle Majáku k 30.výročí ČNP

© 2004-2014 Zdeněk Bastl | tvorba webu www.efektivita.cz